‘West-Brabant als koploper in circulaire economie’

Tijdens de nationale Week van de Circulaire Economie stond ook Regio West-Brabant (RWB) stil bij innovatieve, duurzame projecten binnen West-Brabant. In dit interview vertelt bestuurlijk trekker Circulaire Economie Matthijs van Oosten over de doelstellingen en opgaven.

Matthijs van Oosten: “Ons huidige economische systeem, op basis van eindige grondstoffen en consumptie is onhoudbaar. Zowel voor mens als natuur. We moeten met z’n allen leren leven binnen de capaciteit van de aarde en circulair gaan denken.” Dat betekent: alle grondstoffen hergebruiken, net als in natuurlijke kringlopen. De transitie naar een circulaire economie is een ontwikkeling op de lange termijn, maar daarom niet minder urgent, merkt hij op. “We willen erin slagen om in Nederland honderd procent circulair te zijn in 2050. Dat vraagt om een enorme inspanning van iedereen. Zowel in het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappij. We moeten toe naar een nieuw economisch systeem met andere spelregels en kaders.”

Van kleine initiatieven tot grote projecten

Gelukkig gebeurt er al veel in West-Brabant op het gebied van circulaire economie. Zo zijn er tal van repair cafés, zodat mensen hun kapotte spullen en materialen niet weggooien maar nieuw leven in blazen. Een goed voorbeeld van circulair werken en denken op kleine schaal, maar ook op grote schaal wordt er al door tientallen bedrijven in de regio circulair gewerkt en gedacht, legt Van Oosten uit. “We hebben het project Symbiosis4Growth, uitgevoerd door REWIN, dat helpt om afvalstromen, grondstofbehoeften, kennis en innovaties aan elkaar te koppelen.” Binnen de topsectoren in de regio, zoals Maintenance en Agrofood & Biobased, wordt in speciale clusters volop onderzoek gedaan naar de toepassing van innovatieve technologieën. “En dat is heel breed”, licht hij toe. “Bijvoorbeeld reparatie aan composiet bij vliegtuigen bij Development Center for Maintenance of Composites in Hoogerheide of het winnen van eiwit uit bietenblad door Royal Cosun. En dat zijn dan nog maar een paar voorbeelden, want er gebeuren heel veel vernieuwende dingen in West-Brabant.”

Lees het complete interview op de website van Regio West-Brabant.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten