Werkplaats Bouw Regio Foodvalley Circulair

Regio Foodvalley werkt op verschillende thema’s samen. Een van de thema’s is Circulaire Economie en de samenwerking daar krijgt vorm in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair: een netwerk van ondernemers, onderwijs en overheid waar samen leren centraal staat.

De regio wil experimenteren en innoveren in de praktijk. Daarvoor zijn verschillende werkplaatsen gevormd. Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In alle werkplaatsen ligt de nadruk op inspiratie, kennisuitwisseling en het samen ontwikkelen van (keten)projecten.

Werkplaats Bouw

De Werkplaats Bouw is een samenwerking tussen het Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Cirkelstad Veenendaal. Cirkelstad is een platform dat werk maakt van een circulaire en inclusieve bouwsector. Binnen de verschillende cirkelsteden in Nederland wordt kennis opgehaald en onderling gedeeld.

Kraan bij gebouw

De werkwijze van de Werkplaats Bouw bestaat vooral uit ‘Community of Practice’ bijeenkomsten, deze vinden elk kwartaal plaats. Deelnemers werken actief samen aan hun eigen concrete praktijkprojecten. Waarbij gebruikt wordt gemaakt van de aanwezige kennis van Cirkelstad. Tijdens deze sessies staan verschillende thema’s centraal. Het gaat daarnaast vooral om concrete praktijkvoorbeelden die ingebracht worden door de deelnemers van de werkplaats. Het zijn dus geen bijeenkomsten waar achterover geleund wordt, maar de deelnemers gaan actief met elkaar aan de slag! Samen dingen uitproberen, fouten maken en daar weer van leren.

Thema’s zijn onder andere: materiaal, ontwerp, proces en digitalisering. Maar ook nieuwe samenwerkingen, eigenaarschap en financiële aspecten. Graag zien wij de hele keten vertegenwoordigd, ook niet-bouwbedrijven zijn dus welkom.

Hoe kunt u deelnemen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de werkplaats Bouw. Kijk dan op de website https://regiofoodvalleycirculair.nl/werkplaatsen/werkplaats-bouw voor meer informatie.
Met deelname aan de Werkplaats Bouw krijgt u toegang tot de kennis en het netwerk van zowel het Samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair als dat van Cirkelstad Veenendaal en landelijke Cirkelstad!

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten