Werkgevers vaak huiverig voor aannemen zij-instromers; niet nodig volgens Bouwbedrijf Kreeft

Vijf jaar geleden ontstond het idee. Dirk Jan van den Brink en Jan Koole, respectievelijk eigenaar van Bouwbedrijf Kreeft en aannemers- en transportbedrijf Roseboom Groep, zaten in verschillende projectgroepen gericht op social return voor regio Ede.

Zij hielden zich bezig met vragen als ‘Hoe kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen?’ en ‘Hoe kunnen we samenwerking tussen scholen, overheid en werkgevers stimuleren?’

Beide ondernemers zagen kansen om hier een praktische invulling aan te geven en richtten in 2016 met een derde partner detacheringsbureau Werkreturn de Vallei op. In 2020 besloten Kreeft en Roseboom samen verder te gaan onder de nieuwe naam dolop (dolop.work) waarbij zij zich specialiseren in het werven, selecteren en begeleiden van mensen met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, met name in de vakgebieden bouw/infra, logistiek en techniek. Dirk Jan vertelt ons waarom werkgevers niet huiverig hoeven te zijn om zij-instromers aan te nemen.

Arbeidsgeschikte kandidaten

Er zijn tijdens de economische crisis van 2008 ontzettend veel arbeidsgeschikte mensen thuis komen te zitten. Zowel ouderen als jongeren kwamen moeilijk aan een baan, maar ook arbeidsmigranten of mensen die na een tijd ziek thuis te hebben gezeten weer konden en wilden werken. Veel mensen laten zich omscholen na zo’n crisisperiode, op zoek naar ander werk in een stabielere branche. Werkgevers zijn vaak huiverig om deze mensen een contract aan te bieden. Via detachering vanuit dolop nemen we dat risico weg. Ook nu verwachten wij dat met de huidige crisis er veel arbeidsgeschikte mensen op zoek zullen moeten naar ander werk. Vanuit Bouwend Nederland, waar beide heren in het afdelingsbestuur zitten, willen zij zich inzetten om deze mensen om te scholen en een baan in de bouw of techniek te garanderen.

Pilots verkorte opleiding ‘Basiskennis in techniek’

Omscholing vergt tijd en energie van de werkgever en neemt vaak twee tot drie jaar in beslag. Daarnaast zijn bij een reguliere opleiding vaak niet alle vakken noodzakelijk voor het beroep waarmee je aan de slag wilt. In samenwerking met Bouwend Nederland, ReVaBo en het Technova College zijn we aan het onderzoeken of er een opleiding gecreëerd kan worden waarmee werkzoekenden binnen een half jaar een certificaat kunnen behalen voor de basiskennis in bouw of techniek. Daar lopen nu verschillende pilots voor. Hiermee ontzorgen we de werkgever nog meer. Wij hebben nauw contact met andere ondernemers in onze branche. Hierdoor weten we waar werkgevers behoefte aan hebben en zoeken die samenwerking met overheid en onderwijs op.

Stabiele toekomst in bouw en techniek

Vóór de economische crisis in 2008 werkten 110.000 mensen in de bouw. Nu zijn er dat nog zo’n 65.000. De vraag naar geschikte kandidaten blijft hoog. Dirk Jan verwacht dat na de corona crisis weer meer mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. “Deze mensen komen echter niet uit de bouw. We proberen kandidaten die interesse hebben in de bouw te overtuigen dat er een stabiele toekomst ligt. Die zij-instromers hebben we hard nodig. Alleen al in de regio Foodvalley moeten zo’n 40.000 woningen worden bijgebouwd. En de komende jaren wordt ook volop ingezet op de energietransitie. Er is werk genoeg. We bieden opleidingen en baangarantie. We werken nauw samen met het onderwijs om jongeren te enthousiasmeren te kiezen voor een studie bouw/techniek.”

Zij-instromers via detachering

Dirk Jan hoopt steeds meer werkgevers te overtuigen dat zij-instromers prima ingezet kunnen worden in de bouw. Dirk Jan: “In tegenstelling tot veel bureaus, waarbij er een kandidaat bij de vacature wordt gezocht, draaien wij de rollen juist om. Wij zoeken de juiste vacature en organisatie bij de kandidaat. Zo hebben we al minimaal vijftig mensen van werk naar werk begeleid. Zij zijn inmiddels onder contract bij de werkgever.” Zelf hebben Kreeft en Roseboom ook mensen aan het werk via dolop. Iemand zonder achtergrond in de bouw kunnen we het eerste jaar via dolop als nieuwkomer verlonen wat financieel voordeel biedt voor zowel de werkgever als de werknemer. Het doel is dat iemand na een jaar vakvolwassen is, kan instromen en in aanmerking komt voor een vaste aanstelling in het bouwbedrijf. Zij-instromers begeleiden van werk naar werk, dat is onze belangrijkste drijfveer, naast natuurlijk extra kandidaten werven voor de bouw en techniek.

Benut ‘nieuwe’ kansen op de arbeidsmarkt

Vanuit Bouwend Nederland en dolop probeert Dirk Jan continu aansluiting te houden bij het onderwijs, UWV, het WerkgeversServicepunt (WSP) en gemeenten om te zorgen dat er meer aandacht komt voor bouw en techniek én om te zorgen dat zij-instromers de kans krijgen en begeleid worden om de overstap te maken van werk naar werk. Hij roept andere ondernemers op om zich aan te sluiten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. “Er zijn genoeg mogelijkheden die we kunnen benutten. We hoeven er alleen maar wat tijd en energie in te steken”, besluit Dirk Jan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van zij-instromers voor jouw bedrijf? Via www.dolop.work kunt u meer informatie of contactgegevens vinden.

Auteur: Olga Heeren

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten