Werkbeleving en imago BOM wederom verbeterd

Eind 2020 voerde Motivaction namens de BOM een onderzoek uit onder medewerkers en relaties naar hun beeld van en de ervaring met de BOM. Dit medewerker- en imago-onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2016. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de BOM ten opzichte van 2016 flinke stappen heeft gezet op het gebied van werkbeleving en imago.

Het gaat – ondanks de coronacrisis – goed met de medewerkers van de BOM. Medewerkers voelen zich (nog steeds) op hun plek bij de BOM, ze zijn gemotiveerd, betrokken bij en aligned met de organisatie(doelstellingen). Ook geven medewerkers aan dat ze ruimte voelen om zelf beslissingen te nemen.

Gekeken naar de associaties die medewerkers hebben bij de BOM, kunnen we spreken over een aanzienlijk cultuuromslag. Medewerkers ervaren de organisatie als professioneel, maatschappelijk en innovatief in plaats van het meer politieke imago van vier jaar geleden. Ten opzichte van 2016 is de BOM volgens medewerkers met name flexibeler, inspirerender en transparanter geworden.

Komend jaar letten we op de toegenomen werkdruk. We gaan aan de slag met persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden en de samenwerking tussen de teams, met extra aandacht voor de aanspreekcultuur en het voeren van gesprekken.

Imago onderzoek

Ook extern hebben we fans. 80% van onze relaties beoordeelt de samenwerking met de BOM als positief. 28% geeft onze organisatie zelfs het oordeel zeer gunstig. In 2016 was dit nog 17%.

Onze relaties hebben de afgelopen jaar een beter en evenrediger beeld gekregen van onze dienstverlening. In 2016 konden relaties spontaan gemiddeld 1,5 dienst van de BOM noemen. Nu zijn dat ruim 3 diensten.
Hoewel de naamsbekendheid onder potentiële relaties met 11 procent is toegenomen, vindt 60% van de relaties de BOM voldoende zichtbaar in de regio. Dit is een daling van 10% procent. Volgens Motivaction is dit mogelijk te wijten aan corona, waardoor de aanwezigheid op events en dergelijke lager is dan normaal.

Kijken we naar de associaties die men bij de BOM heeft, dan zien we daar een mooie ontwikkeling. Volgens Motivaction zijn we hier opgeschoven van een NUTS-achtige organisatie naar een moderne professionele partij.
In 2021 zetten we in lijn met het jaarplan gaan we qua communicatie intensiever optrekken met partners als bijvoorbeeld Pivot Park, TU/e en Rewin waar deze aansluiten bij onze maatschappelijke opgaven. Het idee is dat wij deze partners helpen aan relevante contant over programma’s, financieringsmogelijkheden en projecten en daarmee direct toegang krijgen tot hun voor ons erg relevante achterban.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten