Weigeren klanten te betalen? Zo kun je dit probleem oplossen!

Directeuren en bedrijfsleiders van ondernemingen, instanties en scholen krijgen met verschillende partijen te maken. Om ervoor te zorgen dat deze relaties zo soepel mogelijk verlopen, heeft het Nederlands rechtsysteem wet- en regelgeving opgesteld. Zo kan ervoor gezorgd worden dat iedereen weet wat zijn of haar rechten en plichten zijn. Gezien het recht veel raakvlakken kent en je het overzicht hierop kunt verliezen, kan het fijn zijn om hier juridisch advies of hulp bij te ontvangen. Wil jij weten meer weten over hulp deze juridische hulp? Dan kun je hier in dit artikel meer over lezen!

Incassobureau

Mensen in een leidinggevende positie hebben dagelijks veel zaken waar zij zich mee bezighouden. De financiën van een bedrijf is een onderdeel waar veel aandacht aan besteed wordt, omdat dit ervoor zorgt dat het bedrijf stevig op de grond blijft staan. Levert jouw bedrijf of onderneming producten of diensten? Dan kun je te maken krijgen met klanten die voor deze producten of diensten moeten betalen. Betalen op rekening of achteraf betalen is tegenwoordig een service die veel bedrijven aanbieden. Hierbij kan het wel eens voorkomen dat klanten verzuimen te betalen of een betalingsachterstand oplopen. Wanneer je een groot klantensysteem hebt, kan het tijd consumerend zijn om ervoor te zorgen dat deze klanten aan hun betalingsplicht voldoen. In deze gevallen kan Incassobureau Juristu een waardevolle bijdrage leveren. Dit incassobureau weet op een effectieve manier druk uit te oefenen, zodat klanten het verschuldigde bedrag betalen. Op deze manier weet het incassobureau van Juristu niet alleen bedrijven, maar ook particulieren bij te staan. Uiteraard kan dit incassobureau ook samenwerken met leiders van gemeenten en scholen, om ervoor te zorgen dat burgers openstaande rekeningen betalen.

Deurwaarder

Er zijn gevallen waarbij mensen met een betalingsplicht geen gehoor geven aan de verzoeken van het incassobureau of een debiteur weigert rekeningen te betalen. In deze gevallen zal het incassobureau van Juristu een belangrijk drukmiddel inzetten door deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die als enige de bevoegdheid heeft om beslag te leggen op zaken als, inkomsten, salaris, roerend- en onroerend goed en meer. In het ergste geval hebben zij ook de bevoegdheid om bedrijfspanden en woningen te ontruimen. De deurwaarder zal ervoor zorgen dat je het geld ontvangt waar je recht op hebt. Wil je eerst meer informatie over incassobureaus en deurwaarders? Dan kun je een kijkje nemen op de website van Juristu.nl.

Kortom, bedrijfsleiders en directeuren krijgen met verschillende partijen te maken. Op het moment dat zij een overeenkomst met een andere partij aangaan en deze het verschuldigde bedrag niet wil betalen, kan er juridische hulp ingeschakeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan hulp van een incassobureau of zelfs een deurwaarder.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten