‘We willen het arbeidspotentieel in de regio maximaal benutten’

Het bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen is volop in beweging en heeft ook in de komende jaren behoefte aan voldoende goed gekwalificeerde medewerkers. Met het cluster Arbeidsmarkt willen The Economic Board en haar partners de regionale arbeidsmarkt zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. ‘Onze ambitie is om het arbeidspotentieel in deze regio maximaal te benutten’, zegt Renate Bouwman, civic entrepreneur cluster Arbeidsmarkt bij The Economic Board.

Speerpunten voor het cluster Arbeidsmarkt zijn onder meer het zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de sectoren die daar het meeste behoefte aan hebben. Daarnaast staan ook het behouden van studenten voor de regio en het aantrekken van talentvolle kenniswerkers hoog op de actielijst van het cluster Arbeidsmarkt.

Stimuleren en verbinden

‘Ik zie al veel mooie ontwikkelingen in mijn omgeving, maar tegelijkertijd is er ook nog veel versnippering’, legt Renate Bouwman uit. Zij ging in november 2020 aan de slag als civic entrepreneur cluster Arbeidsmarkt bij The Economic Board en zet zich in om samenwerking tussen partijen te bevorderen, zodat talentontwikkeling en groei van huidige en toekomstige professionals optimaal wordt gefaciliteerd. ‘Volgens mij wil iedereen hetzelfde en werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan een gezamenlijk doel: zorgen voor juiste en gekwalificeerde medewerkers voor werkgevers in de regio. Daarom is onze ambitie om die goede initiatieven te stimuleren en te verbinden om tot één regionale Human Capital-agenda.’

Omscholing en bijscholing

Volgens Bouwman is het onder andere belangrijk om de komende jaren in de regio te blijven investeren in omscholing en bijscholing van de beroepsbevolking. ‘Met name de digitalisering en verduurzaming van onze samenleving vragen in veel gevallen om andere vaardigheden van medewerkers. Daarom is het belangrijk om de huidige beroepsbevolking arbeidsfit te houden en klaar te stomen voor de veranderende arbeidsmarkt. Want de verwachting is dat door de toenemende digitalisering in de komende tijd in diverse sectoren veel banen gaan verdwijnen, terwijl de huidige energietransitie juist zorgt voor veel nieuwe werkgelegenheid in deze regio. Wij willen graag inspelen op deze ontwikkelingen en de arbeidsmarkt hierop voorbereiden.’

Inclusieve arbeidsmarkt

Een ander belangrijk aspect noemt Bouwman dat wordt gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. ‘Ieder talent telt. Daarbij draait het niet alleen om de diploma’s die iemand heeft behaald, maar vooral om hoe je kwaliteiten en vaardigheden van mensen kunt inzetten op plekken en in beroepen waar op de arbeidsmarkt een grote behoefte aan is. Onderwijsinstellingen vervullen hierin een belangrijke rol, omdat zij in overleg met het bedrijfsleven gerichte lesmodules kunnen aanbieden waar op dat moment behoefte aan is.’

Kenniswerkers moeten zich welkom voelen

Om de innovatiecapaciteit van de regio op een hoog niveau te houden is het eveneens belangrijk om kenniswerkers te behouden door hen goede carrièremogelijkheden te kunnen aanbieden. ‘Tegelijkertijd werken wij er hard aan om kenniswerkers uit het buitenland hier naartoe te halen en goed te laten landen in de regio zodat ze langer blijven. Hiervoor is onder meer het digitale platform The Life Net (thelifenet.eu) opgezet. Buitenlandse studenten, expats, kenniswerkers en bedrijven met interesse in deze regio kunnen hier allerlei praktische informatie vinden over de regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen. Verder werken we hard aan het opzetten van een nieuw expat center in de regio, Het Lifeport Welcome Center Radboud, dat gevestigd gaat worden in Kasteel Heyendaal in Nijmegen. Nieuwkomers kunnen op deze fysieke locatie terecht met al hun vragen. Bovendien kunnen zij hier geholpen worden met allerlei procedures, zoals het invullen van documenten en andere zaken. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat deze nieuwkomers en hun partners en kinderen zich snel thuisvoelen in de regio, zodat zij zich hier ook voor langere tijd willen vestigen. Want net als de studenten en andere gekwalificeerde medewerkers in de regio zijn zij een onmisbare schakel om de iconische clusters Food, Hightech, Health en Energy in deze regio te laten floreren.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten