Watertechnoloog Amir Haidari: forse waterbesparingen zijn realiseerbaar

97% van de aarde bestaat uit water en toch spreken we steeds meer over schaarste. Niet zonder reden: slechts 0,7% van de totale hoeveelheid bestaat uit zoet grondwater. Opwarming van de aarde en uitdrogen van de bodem noodzaken ons minder water te onttrekken uit de bodem en er zorgvuldiger mee om te gaan.

Waterbesparing en het gebruik van alternatieve bronnen is dé sleutel om aan een voortdurend stijgende vraag te kunnen voldoen en een goed ecosysteem in stand te houden. Het is het specialisme van Amir Haidari, sinds 1 januari 2022 werkzaam bij Brabant Water als watertechnoloog.

br water

Hergebruik in stappen: begin intern, kijk dan extern

Elke toepassing van water kent specifieke eisen/wensen. Dat beperkt zich niet altijd alleen tot zuivering; sommige processen vereisen een specifieke behandeling. En restwater uit het ene proces (Haidari spreekt liever niet over ‘afvalwater’) kan met juiste filtratie en behandeling prima inzetbaar zijn als input voor een ander proces. Bij de meeste bedrijven die water hergebruiken liggen kansen. Met de Brabant WaterScan brengen wij de waterstromen in kaart waarna De kennis van Haidari helpt in het bepalen van de meest kostenefficiënte oplossing voor hergebruik met de juiste kwaliteit water.

Met de GebiedsScan onderzoekt Brabant Water op grotere schaal waar kansen liggen met betrekking tot besparing en slim hergebruik. Deze scan gebeurt samen met bedrijven, gemeenten, de provincie en waterschappen. Door de grotere schaal waarop deze optimalisatie plaatsvindt, zijn forse waterbesparingen te realiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is industrieterrein Theodorushaven in Bergen op Zoom.

Filtratie en waterbehandeling maakt het verschil

Het is Haidari’s missie: met zijn uitgebreide kennis over filtratietechnieken en waterbehandeling kosteneffectief hergebruik van water zo veel mogelijk bevorderen.

In Noord-Brabant moet het daarmee mogelijk zijn binnen afzienbare tijd forse besparingen te realiseren. Daarmee zijn we minder afhankelijk van onze kwetsbare bronnen én beschikken generaties na ons nog steeds over voldoende water in de juiste kwaliteit.

Benieuwd of ook uw bedrijf meer water kan besparen en hergebruiken?

Ik wil graag een gratis GebiedsScan

Google search engine
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten