Waterbesparing actueler dan ooit

Wat wij zelf doen

Om onze eigen waterfootprint zo laag mogelijk te houden, passen we op onze productielocatie in Helmond een aanvullend zuiveringsconcept toe waardoor we grondwater efficiënter benutten.

Daarnaast hebben we onze spui- en spoelprogramma’s aangepast en verminderen we het inwerkwater bij nieuwe en gerenoveerde productielocaties aanzienlijk. We leveren ons spoelwater aan de landbouw, zodat het daar hergebruikt kan worden.

Tenslotte werken we voortdurend aan het minimaliseren van onze lekverliezen (met name tijdens de distributie van het water). We zorgen dat onze leidingen up-to-date zijn en werken met Spoelwater Terugwin Units (STU’s) en hergebruik op onze productielocaties.

Wat zijn STU’s?

Kansen voor de industrie

Ook in de industrie liggen er kansen: Voor laagwaardige toepassingen zoals koelen of spoelen kan vaak ook hemelwater, oppervlaktewater of restwater gebruikt worden. Wilt u weten wat u kunt doen? Wij denken graag met u mee. Met onze Brabant WaterScan of GebiedsScan laten we u ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf.

Ter inspiratie

Verschillende bedrijven in Noord-Brabant zijn al actief op het gebied van waterbesparing of -hergebruik. Wij ondersteunen daarbij met het uitvoeren van een Brabant WaterScan. We brengen alle waterstromen in kaart en signaleren kansen voor besparing of hergebruik van water. Onze GebiedsScan doet dat voor meerdere bedrijven gezamenlijk, bijvoorbeeld op een industrieterrein. Een greep uit de initiatieven:

BEWI RAW b.v.

BEWI RAW is één van de grootste producenten van expandeerbaar polystyreen (EPS) in Europa. EPS wordt gebruikt voor de productie van verpakkingsmaterialen en isolatiematerialen (piepschuim). Met onze Brabant WaterScan kijken we allereerst of en waar het watergebruik gereduceerd kan worden. Om de overgebleven waterstroom verder te verduurzamen onderzoeken we vervolgens welke mogelijkheden er zijn voor hergebruik en de inzet van alternatieve bronnen.

Agristo

In de Tilburgse vestiging van Agristo wordt 24/7 diepgevroren friet geproduceerd, in allerlei soorten en maten. Agristo gebruikt water om aardappels te wassen, te verhitten en het is het belangrijkste transportmiddel in de fabriek. De afgelopen jaren met grote droogte dreigde er watertekorten te ontstaan.  Agristo trekt zich dat aan en is al jaren bezig om het waterverbruik te verlagen. Ten opzichte van 2017 is het waterverbruik al met 8% verlaagd. Om een volgende stap te maken koos Agristo voor samenwerking met Brabant Water. Met als doel hergebruik van water in een deel van de processen. Wij maakten een waterscan van de fabriek. Zo zagen wij hoe de waterhuishouding eruit ziet en welke nieuwe technieken al worden toegepast. Vervolgens keken wij met onze expertise naar aanvullende mogelijkheden om water te besparen en te hergebruiken. Binnenkort wordt de zuiveringsinstallatie geplaatst die dit mogelijk maakt.

Elis

Vanuit haar wasserijen verzorgt Elis het reinigen, repareren en leveren van bedrijfskleding. In haar verduurzamingsplannen staan het hergebruik van textiel en het efficiënt gebruik van energie en water centraal. Eén van de doelen is om in 2025 het gebruik van water, energie en wasproducten met 25% te verminderen in vergelijking met 2019. Voor de wasserij in Uden onderzoeken en evalueren we de waterbesparingsopties. Elis verrijkt het inkomende drinkwater met chemicaliën en verwarmt het om het geschikt te maken voor gebruik bij industriële wasmachines. Om de watertemperatuur te verhogen naar 40-60 graden Celsius is veel energie nodig. Na het wasproces wordt het water geconditioneerd en de temperatuur verlaagd. Eén van onze belangrijkste adviezen is om het afvalwater te gaan hergebruiken. Ook hebben we gekeken naar het opvangen en zuiveren van regenwater. Dit is technisch minder aantrekkelijk omdat het opvang oppervlakte niet groot genoeg is. Een (toekomstig) alternatief kan zijn om het bedrijfsproces te koppelen aan het hemelwater van de buurpanden. Dit vraagt eerst om commitment van de buurbedrijven en stakeholdermanagement.

Hebt u ook ambities om water (en energie) te besparen?

Onze Brabant WaterScan voeren we uit bij nog veel meer industriële watergebruikers in Noord-Brabant. Inmiddels is het watergebruik van meer dan twintig Noord-Brabantse bedrijven geanalyseerd.

Stuk voor stuk initiatieven die bijdragen aan een betrouwbare drinkwatervoorziening voor onze toekomstige generaties.

Ik wil ook een gratis Brabant WaterScan

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten