Dit zijn de werkzaamheden van adviesbureaus

Steeds meer organisaties kiezen voor het inschakelen van een onafhankelijk adviesbureau. Ze krijgen de hulp van een consultant die samen met hen kijkt naar complexe vraagstukken in een organisatie. Toch is het niet voor iedereen duidelijk wat een adviesbureau precies inhoudt en waarvoor je deze kunt inschakelen. Wat kunnen consultants bijdragen aan een organisatie? En waarom kun je deze inschakelen?

Wat doen consultants?

Een consultant kijkt mee met organisaties om speciale uitdagingen op te lossen. Consultants zijn onafhankelijk en worden extern door een instelling ingehuurd. Een consultant werkt voor speciale klanten, maar is in dienst van een adviesbureau, zoals Goed geschud. Het adviesbureau, ook wel consultancybureau, leent zijn deskundigen uit aan organisaties met speciale vraagstukken. Zij zullen dus voor bepaalde tijd meedenken aan oplossingen binnen organisaties en daarna weer aan de slag gaan bij een ander bedrijf.

Een consultant inhuren

Organisaties huren adviesbureaus in om diverse redenen. Vaak worden consultants ingehuurd door hun vakspecifieke kennis, die de organisatie zelf niet heeft. Een consultant heeft door de jaren heen veel deskundigheid opgebouwd binnen een bepaalde branche. Zij kunnen hierdoor met een andere bril naar een vraagstuk kijken. Soms kunnen instellingen bepaalde dingen uit het oog verliezen. Een consultant kan helpen om de brede blik terug te krijgen. Bovendien is een consultant onafhankelijk en zijn zij – meer dan het eigen personeel – in staat om een eerlijke mening te geven. Op deze manier ontstaat er een objectieve besluitvorming.

Een andere reden om een consultant in te huren, kan zijn dat een organisatie behoefte heeft aan een strategische blik. Zij kunnen een consultant inhuren om een meerjarenplan op te stellen, zodat de organisatie kan groeien en zichzelf kan ontwikkelen. Deze strategische visie ontbreekt soms bij een organisatie. Een adviesbureau kan helpen deze op te stellen.

In contact met de doelgroep

Veel adviesbureaus, zoals vinden contact met de doelgroep erg fijn. Op deze manier kunnen zij problemen doorgronden en inspiratie op doen voor verschillende oplossingen. Met de input van deze groep kunnen nieuwe strategieën ontwikkeld worden en kan er nieuwe informatie verzameld worden. Een maatschappelijk adviesbureau houdt zich bezig met projecten binnen gemeenten, welzijnsorganisaties en in het onderwijs. Zij kijken naar vraagstukken die een maatschappelijke achtergrond hebben en vaak een impact hebben op de samenleving. Doordat die samenleving continu in beweging is, hoort een organisatie zich ook aan te passen aan de veranderende omgeving. Een adviesbureau kan helpen om mee te gaan in deze ontwikkelingen en te zoeken naar blijvende oplossingen.

Structurele verandering door een adviesbureau

Het doel van een consultant is om uiteindelijk voor blijvende verandering te zorgen. Dit doen zij onder andere door het huidige personeel mee te nemen in de oplossingen en een breed draagvlak te creëren. Hoe meer de medewerkers achter de veranderingen staan, des te groter het gewenste effect. Een adviesbureau, zoals Goed geschud, probeert altijd te zoeken naar beweging in een organisatie. Als je tegen pittige vraagstukken aanloopt in een organisatie of weinig ruimte hebt voor een langetermijnvisie, kun je dus overwegen om een adviesbureau in te schakelen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten