Wat kun je doen in het geval van een langdurig zieke werknemer?

Als een van je werknemers langdurig ziek wordt dan is dat voor zowel jou als werkgever als voor de werknemer zelf erg vervelend. Als werkgever moet je een actieve bijdrage leveren aan de re-integratie van je werknemer. Daarnaast zullen de werkzaamheden door iemand anders moeten worden overgenomen. Kortom, er zijn nogal wat dingen die je moet regelen als een werknemer langdurig ziek wordt. In dit artikel lees je er alles over.

Contact houden

Het is belangrijk om regelmatig contact met de zieke werknemer te houden om het herstelproces te volgen en je werknemer te laten weten dat je betrokken bij hem bent. Communiceer respectvol en duidelijk en houd de werknemer op de hoogte van veranderingen binnen het bedrijf.

Raadpleeg het verzuimbeleid

Zorg dat je op de hoogte bent van het verzuimbeleid en de wet- en regelgeving en volg de juiste procedures. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht als werkgever om je bij te laten staan door een deskundige zoals een bedrijfsarts of de arbodienst in het geval van een zieke werknemer. De bedrijfsarts stelt binnen zes weken na de eerste ziektedag van je werknemer een probleemanalyse op en komt met een advies over de wijze waarop het werk hervat kan worden.

Tijdelijke vervanging

In de tijd dat je werknemer ziek is, zullen zijn werkzaamheden moeten worden overgenomen. Kun je dit niet oplossen door het inzetten van eigen personeel, dan kun je een interim inhuren. Een interimmer is een detacheringskracht die tijdelijk de werkzaamheden kan opvangen van weggevallen personeel. Een andere mogelijkheid is het inhuren van een zzp’er. Zzp’ers zijn flexibel en beschikbaar op het moment dat je ze nodig hebt. ZZP gezocht? Die heb je binnen een mum van tijd gevonden om de taken van je zieke werknemer over te nemen.

Arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen is er sprake van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In dit geval moet de bedrijfsarts of arbodienst de mate van arbeidsongeschiktheid vaststellen. Hierdoor kan de haalbaarheid van terugkeer naar de werkvloer en het bepalen van eventuele re-integratiemogelijkheden of aanpassingen worden vastgesteld.

Passende arbeid

Als werkgever ben je verplicht de terugkeer van je werknemer in zijn eigen functie te bevorderen. Als dit niet kan, ben je als werkgever verplicht te kijken naar een andere functie. Het is ook mogelijk om een werknemer werkzaamheden uit een andere functie toe te wijzen. Lukt het niet om binnen het bedrijf een andere functie te vinden, dan mag je een werknemer ook passende arbeid aanbieden bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel het tweede spoor genoemd.

Loon doorbetalen bij ziekte

Is je werknemer ziek, dan ben je als werkgever verplicht om het loon minimaal 2 jaar door te betalen. Is een werknemer langer dan 2 jaar ziek, dan is ontslag een mogelijkheid. Hiervoor kun je als werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Hierbij moet je wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is.

Een verzuimverzekering afsluiten

Als werkgever kun je je verzekeren tegen dit risico. Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor het loon van je werknemer als deze voor langere tijd niet kan werken door ziekte. Voor een klein bedrijf is het verstandig om zich te laten verzekeren voor loondoorbetaling bij ziekte. Een zieke werknemer kan voor een klein bedrijf al snel leiden tot een zeer grote financiële last die het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kan brengen.

Ziekteverzuim voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen luidt het bekende gezegde. Gelukkig zijn er veel dingen die je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim binnen je bedrijf te voorkomen. Zorg voor een goede en veilige werkplek. Voldoende frisse lucht en een ergonomische werkhouding zijn belangrijk. Een RI&E kan een handig hulpmiddel zijn om risico’s binnen het bedrijf in kaart te brengen. Houd goed contact met je werknemers en weet wat er speelt. Zorg er ook voor dat de werkdruk niet te groot is, dit kan leiden tot langdurig ziekteverzuim en burn outs.

Een open bedrijfscultuur

Ook belangrijk bij het voorkomen van ziekteverzuim is het stimuleren van een open bedrijfscultuur. In een open bedrijfscultuur voelen werknemers zich vrij om hun mening te uiten en hun persoonlijke gevoelens te delen. Als werknemers zichzelf kunnen zijn zullen ze eerder aan de bel trekken bij problemen zoals lastige privé-omstandigheden of een te hoge werkdruk. Hierdoor kan er eerder worden ingegrepen met passende maatregelen en kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten