Wat kan een octrooibureau voor jou betekenen?

Wanneer jij een innovatieve uitvinding of een innovatief design bedenkt, dan wil je ook graag dat anderen dat niet zomaar kunnen kopiëren. Daarvoor bestaat er bescherming van intellectueel eigendom. Dat krijg je echter niet automatisch.

Integendeel, er moet een hoop werk voor verzet worden. Wat kan een octrooibureau in deze betekenen voor jou?

Onderzoek

Dat jouw vinding nog niet op de markt is, wil niet zeggen dat niemand anders hem al bedacht heeft en er een octrooiaanvraag op gedaan heeft. Om te voorkomen dat je investeert in een traject dat tot een afwijzing voor octrooi op jouw vinding leidt en om te voorkomen dat je de markt op gaat met een product dat de rechten van een ander schendt, is het verstandig om vooraf grondig onderzoek te doen hiernaar. Een octrooibureau als EP&C Octrooibureau kan dit onderzoek uitvoeren voor je.

Patentaanvraag

Om patent te kunnen krijgen op jouw vinding, is een gedegen octrooiaanvraag nodig. Je krijgt maar één kans om deze goed te formuleren. Daarvoor is het wel van belang om alle ins en outs van octrooiaanvragen te kennen. De kans dat jouw octrooiaanvraag voldoende onderbouwd is om tot succes te leiden is kleiner wanneer je deze niet door experts laat opstellen. Een octrooibureau kan de aanvraag voor octrooi op jouw vinding naar de juiste standaarden uitvoeren.

Modelbescherming

Naast patent op een uitvinding, kun je dat ook aanvragen voor een ontwerp. We spreken dan van modelbescherming. Om dit te verkrijgen, moet er een procedure voor modelregistratie doorlopen worden. Dit is echter specialistisch werk, omdat het behoorlijk nauw komt om je ontwerp van alle kanten goed te beschrijven. Dat is al helemaal het geval wanneer er ook sprake is van een technisch aspect. Een octrooibureau met experts op het gebied van design kan hier een belangrijke helpende hand bij bieden.

Typemachine

Handhaven van patent of modelbescherming

Het kan zijn dat een andere partij bewust of onbewust inbreuk maakt op jouw intellectueel eigendom. Om dan jouw rechten te verdedigen, moet diegene daarvan op de hoogte gesteld worden. Maar eerst is het van belang om na te gaan of er daadwerkelijk gesproken kan worden inbreuk. Dit kan een octrooibureau voor je onderzoeken. Dan sta je ook sterker in je schoenen als het zo ver komt dat er een dagvaarding nodig is om de inbreuk te stoppen.

Je staat dus veel sterker in je schoenen wanneer je gebruikmaakt van de professionele hulp van een octrooibureau bij het beschermen van jouw intellectueel eigendom. Het kost wat, maar dan heb je ook iets waar de komende jaren alleen jij geld mee mag verdienen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten