Wat is de waarde van een IPMA Certificaat?

Een IPMA Certificaat wordt doorgaans gezien als één van beste investeringen om je competenties aan te kunnen tonen in projectmanagement. IPMA Certificering is dan ook niet voor niets wereldwijd toonaangevend. Maar, waarom is projectmanagement eigenlijk in vrijwel alle sectoren zo belangrijk en wat is nu precies de waarde van zo’n IPMA Certificaat? In dit artikel wordt het uitgelegd.

1. Projectmanagement

Wat is projectmanagement?
Projectmanagement duidt op het beheersen van projecten. Om precies te zijn, staat het voor de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond. Projectleiders zijn (eind)verantwoordelijk voor dergelijk projectmanagement, maar in de praktijk omvat het vaak verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Wat is het belang van projectmanagement?
Ruim een derde van alle economische activiteit in Nederland komt projectmatig tot stand. En dit aandeel blijft alsmaar stijgen. Voornamelijk omdat de complexiteit van projecten toeneemt, steeds meer vraagstukken om een internationale oplossing vragen en steeds meer organisaties projectgericht georganiseerd zijn en als zodanig hun vraagstukken onder handen nemen. Dit maakt dat projectmanagement in toenemende mate als een belangrijke en onderscheidende competentie wordt gezien.

2. IPMA: International Project Management Association

Wat is IPMA?
IPMA is een internationaal platform voor projectmanagement met een uitgebreid certificeringssysteem voor projectleiders. IPMA legt niet stapsgewijs uit hoe een project uitgevoerd dient te worden, maar toont welke competenties van belang zijn als je een bepaalde projectrol wilt vervullen. Het biedt je geen kant-en-klare methode, maar biedt daarentegen praktische handvatten om zelf de juiste aanpak te ontdekken om projecten te kunnen volbrengen. Een IPMA Certificaat geeft jou als projectprofessional inzicht in jouw competenties. Specifiek richt IPMA zich op de zogenoemde ‘zachte vaardigheden’, zoals diverse leiderschapsstijlen, communicatieve vaardigheden, het analyseren en optimaliseren van groepsdynamiek en het stimuleren van zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie.

Wat is het belang van IPMA Certificering?
Als je in het bezit bent van een IPMA Certificaat toon je aan dat je projecten kunt beheersen, competenties van projectmanagers kunt benutten én verbeteren en het geeft de organisatie waarvoor je werkt een keurmerk van kwaliteit op het gebied van projectmanagement.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten