Wanneer is een bedrijfsbrandweer verplicht?

Een bedrijfsbrandweer inschakelen is vaak verstandig als er binnen uw organisatie een verhoogd risico op brand of ongevallen door gevaarlijke stoffen geldt. Ook kan een bedrijfsbrandweer in sommige gevallen verplicht zijn.

Een bedrijfsbrandweer is een particulier brandweerkorps van een bedrijf of instelling. Bij chemische bedrijven, luchthavens, universiteiten en grotere industrieën wordt er regelmatig een bedrijfsbrandweer ingezet. Een bedrijfsbrandweer zorgt ervoor dat u de juiste kennis in huis haalt bij noodsituaties, maar wanneer is een bedrijfsbrandweer inschakelen verplicht? Lees het in onderstaand artikel.

Verplicht een bedrijfsbrandweer inzetten

Een bedrijf of instelling kan op grond van de Wet Veiligheidsregio’s of Veiligheidswet BES verplicht worden om te beschikken over een eigen bedrijfsbrandweer. Een bedrijfsbrandweer wordt vaak verplicht als incidenten bij het bedrijf in kwestie een groot gevaar kunnen opleveren. De eisen waaraan een dergelijke bedrijfsbrandweer moet voldoen is afhankelijk van de situatie. Deze eisen worden gesteld door de veiligheidsregio of het bestuurscollege.

Veiligheid binnen uw bedrijf waarborgen

Een bedrijfsbrandweer inzetten, bijvoorbeeld via BrandwachtHuren.nl, zorgt ervoor dat de veiligheid binnen uw bedrijf gewaarborgd wordt. Bedrijfsbrandweer staat altijd standby en weet als geen ander hoe te handelen in een noodsituatie. Verder zijn bedrijfsbrandweerlieden getraind om de brandweer te helpen bij nabluswerkzaamheden. Een of meerdere bedrijfsbrandweren inzetten is zowel bij kleine projecten als grote industriële projecten een verstandige keuze. Ook is het belangrijk om te checken of dit in uw situatie zelfs verplicht is. 

Een vakkundige bedrijfsbrandweer bestaat uit gecertificeerd personeel met verschillende functies, namelijk: chauffeur, bevelvoerder, gaspakdrager of manschap. Naar schatting zijn er ongeveer 400 bedrijven in Nederland die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen kunnen incidenten of escalaties met verstrekkende gevolgen ontstaan; daarom is een bedrijfsbrandweer voor het waarborgen van de veiligheid in deze situaties ontzettend belangrijk.GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten