Waarom Lenze kwaliteit altijd boven kwantiteit zet

Industriële bedrijven zijn toe aan een digitale strategie

Welk bedrijf in de industrie heeft tegenwoordig geen vragen rondom data of beter gezegd, smart data. Lenze is een global partner die lokaal zorg kan dragen voor de vertaling van machinedata naar slimme IT data.

De mentaliteit van trial-and-error is typerend voor Nederlandse machinebouwers. Ze hebben de laatste jaren een flinke sprong gemaakt qua digitalisering. De IT en OT, de machinesoftware, komen steeds meer samen.

Nupano

Wanneer je goed naar machineontwerpen kijkt lijkt de markt minder geneigd om machines voor de zekerheid te oversizen, want efficiëntie in het ontwerp wordt steeds belangrijker. Hiermee ziet Lenze bevestigd waar het om gaat. Met hardware, software en digitale services slaat Lenze de brug tussen IT en OT, en introduceerde daarvoor eind vorig jaar automatiseringsplatform Nupano.

Dat gaat uit van een open standaard, en moet ervoor zorgen dat klanten ook zonder al te veel IT-kennis de benodigde intelligentie kunnen toevoegen aan hun machines. Dit maakt de weg vrij voor digitale diensten, als basis voor nieuwe businessmodellen zoals servitization. En de verbinding voor dat alles? Daarvoor zorgen smart data.

Toepassen smart data

Wie smart data op de juiste wijze toepast, ontgint voor zichzelf een enorm potentieel. Niet in de laatste plaats wanneer de interpretatie van de data verloopt via een digital twin. Die fungeert als een virtuele kopie van een machine en geeft de gebruiker zicht en grip op wat zich afspeelt in de werkelijke machine. Bijvoorbeeld in een distributiecentrum voor e-commerce, waar processen doorgaans verlopen alsof alle transportbanden continu vol liggen met pakketten. ‘In de praktijk blijkt echter dat slechts zo’n 5 procent volledig is beladen. Zo’n 45 procent is hooguit half beladen, en op de andere helft van de banden ligt zelfs niets. Stel dus dat je meer controle kunt uitoefenen op het proces, zodat de banden op de juiste momenten zo weinig mogelijk energie verbruiken. We hebben dat berekend voor een gemiddeld distributiecentrum en het resultaat vertaald naar zo’n 13.000 gelijke centra wereldwijd. De besparing aan CO2 zou neerkomen op een uitstoot gelijk aan die van circa 4 miljoen personenauto’s.

Digital mindset

Kortom, alles start met een digital mindset. En daarmee met het beantwoorden van meerdere vragen. Wat wil je bereiken? Welke informatie wil je begrijpen? Hoe passen smart data in de eigen strategie? We merken dat veel bedrijven met deze vragen worstelen. En zijn daarom, in elk geval in Nederland, gestart met workshops voor digital services. Voorgaande vragen worden besproken en daar maken we een blauwdruk van ieders situatie, gebaseerd op nu én straks. Die aanpak werkt, er ontstaat meer duidelijkheid.

Maar er zijn zeker onduidelijkheden in aanpak. De voornaamste toch wel is dat de verbetering van een machine en bijbehorende processen per definitie afhankelijk is van een enorme set aan gegevens. Dat beeld klopt niet. Big data komen uiteraard van pas. Maar dan vooral in situaties waarin het onbekende wordt onderzocht. Bijvoorbeeld in het verkeer, waar de correlatie van allerlei verkeersbewegingen tot een nieuwe indeling van routes leidt. Maar van dat onbekende is bij machines en applicaties geen sprake, onze klanten hebben daarvan een goed begrip. Die kennis maakt het verschil, gecombineerd met onze domeinexpertise voor hard- en software. Pas beide toe op een kleinere, afgebakende dataset en je komt tot de basis voor analyse en interpretatie. En dán hebben we het voor een bedrijf over smart data. Kortom, kwaliteit boven kwantiteit.

Er is gelukkig goed nieuws, want in principe is één goed opgeleide elektrisch engineer voldoende.
En dan bedoelen we dat die persoon in elk geval weet hoe een drive in beweging wordt gezet. Zie dat als de basis, daarna is het aan ons. We leggen uit hoe de data toe te voegen, en uiteraard ook hoe die te monitoren en interpreteren. Ons advies aan bedrijven: sta ervoor open, probeer uit wat werkt en wat niet. Trial-and-error geldt net zo goed voor smart data.

Digital mindset

Dagelijkse leiding

Naast de engineer is de dagelijkse leiding natuurlijk onontbeerlijk. Wanneer het gaat om het verhogen van OEE (overall equipment effectiveness) of het verlagen van CO2-uitstoot, dan start deze reis natuurlijk bij de leiders. Maar bedenk dat de vraag om smart data net zo goed kan starten bij bijvoorbeeld de onderhoudsmensen. Sterker, we merken dat de behoefte juist bij hen groot is. Zoals op een van de grootste Europese luchthavens, waar honderden transportbanden staan. Ze kunnen het zich er gewoonweg niet veroorloven om uit te gaan van onvoorziene situaties en te reageren op storingen. Daarom werken ze met ons samen aan predictief onderhoud. En daarmee samenhangend aan de optimalisatie van de beschikbaarheid van onderhoudspersoneel en onderdelen

Omdat de technologische snelheid zo groot is, is het overzien van smart datagebruik strategisch van groot belang. De toepassing ervan wordt breder. Logisch ook, de kansen zijn ernaar, zowel in ecologisch als economisch opzicht. En denk naast digitalisatie en decarbonisatie overigens ook aan de huidige arbeidsmarktoorlog. In Noord Europa neemt de beroepsbevolking de komende 10 jaar naar verwachting met 20 tot 25 procent af. Dat is enorm veel. Automatisering en digitalisering biedt daarvoor een deel van de oplossing. Hierom zien we voor Lenze de taak om het gebruik en de implementatie van de technologie zo gebruiksvriendelijk en intuïtief mogelijk te maken.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten