Voorzitter Marcel Hielkema van VNO-NCW over Oost-Nederland

Oost-Nederland is een krachtige regio. Vanuit onze regio leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het is daarom zaak om onze regio goed op de kaart te blijven zetten en te zorgen dat het kabinet ook gebruik maakt van de kracht van Oost-Nederland in plaats van alleen te focussen op de Randstad.

Natuurlijk realiseren we ons dat het lastiger is wanneer je wat verder van het vuur zit. En dat dit  betekent dat we onze kracht en onze USP’s constant onder de aandacht moeten brengen in Den Haag en in Brussel. De kracht van herhaling benutten. En dat zullen we dan ook echt samen moeten doen; regionale en lokale overheden, onderwijs en het bedrijfsleven. Als we gezamenlijk Den Haag overtuigen om beter gebruik te maken van de kracht van Oost-Nederland, verbeteren we het economisch klimaat in de regio en dragen we bij aan het vergroten van brede welvaart.

Vanuit de overheid wordt terecht ingezet op grote thema’s als arbeidsmarkt, energietransitie, verduurzaming en wonen. Daarbij wordt veel geld vrijgemaakt om te investeren. Voor Oost-Nederland is het van belang om aan te haken met gerichte projecten op al deze onderwerpen. Projecten met een kop en een staart, met een duidelijke opbrengst en een duidelijke investeringsbehoefte. Projecten op het gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Samenwerking en verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers is hierbij voorwaarde voor succes. Die projecten moeten we dan ook triple helix vormgeven; wie doet wat, wie investeert waarin en wat hebben we nog nodig van het Rijk. Voor het bedrijfsleven is het van belang om aan te haken en input te leveren voor deze projecten. Dat kan via VNO-NCW Midden, via de verschillende Economic Boards en via Oost NL.

Vanuit VNO-NCW Midden hebben we, door het grote aantal leden en een breed scala aan bedrijven, gezamenlijk een sterke stem. Een stem die gehoord wordt binnen de regionale en landelijke politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Met de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en Overijssel hebben wij een groot werkgebied. Hierbinnen zijn negen regiobesturen actief. Die weten als geen ander wat speelt in hun gebied en dat is dan zeer waardevolle input om in Den Haag onder de aandacht te brengen. Waarbij dan ook weer geldt…de kracht van herhaling.

We staan de komende jaren echt voor grote opgaven. Ik ben van mening dat samenwerking en een integrale aanpak nodig zijn om hierin stappen te kunnen zetten. Binnen deze regio zijn we echt al op de goede weg. Laten we trots zijn op de kracht van Oost-Nederland en er samen voor zorgen dat we onszelf in Nederland goed op de kaart zetten en onze stem wordt gehoord in Den Haag.

 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten