VNO-NCW presenteert nieuwe koers

'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Dat is samengevat de nieuwe visie van VNO-NCW, MKB-Nederland, die onlangs werd gepresenteerd. Na een uitgebreide dialoog met hun leden en de samenleving kiezen zij voor een nieuw kompas. Dat richt zich op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken.

Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met ‘Brede Welvaart’ als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen de ondernemingsorganisaties vormgeven aan een nieuw Rijnlands model.

Agenda 2030

In de nieuwe Agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland staan tientallen beleidsvoorstellen voor een nieuw kabinet en een hele trits aan acties waar het bedrijfsleven zelf mee aan de slag gaat. Lees ‘Ondernemen voor brede welvaart – Naar nieuw Rijnlands samenspel’, onze nieuwe Agenda 2030.

Download ook de samenvatting van Agenda 2030 en bekijk deze overzichtelijk infographic.

SourceVNO-NCW
GERELATEERD

Artikel gaat over

VNO-NCW
VNO-NCWhttp://www.vno-ncw.nl
VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlands bedrijfsleven zowel op nationaal als internationaal niveau.

Meer berichten