Vier tips voor een goede bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening, wat vaak afgekort wordt tot BHV, moet minstens voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in ons land. Toch is het verstandig om nog een stapje verder te gaan. In de wetten en regels worden namelijk steeds minder specifieke eisen genoemd.

Het is dan ook echt van belang om de BHV organisatie op maat te maken. Hierbij moet je het ook zeker afstemmen op de risico’s binnen je bedrijf. De uitkomsten van de Risico-inventarisatie en -evaluatie zijn daarom zeker cruciaal bij het vormgeven van je BHV beleid, waarbij je ook gebruik kunt maken van de onderstaande tips.

Haal de juiste middelen en materialen in huis

Met alleen het opleiden en trainen van je BHV personeel ben je er helaas nog niet. Als werkgever moet je de gespecialiseerde BHV’ers binnen je organisatie namelijk ook voorzien van de juiste middelen en materialen. Hier ben je zelfs wettelijk verplicht toe. Zo kan het slim zijn om portofoons aan te schaffen. Op deze manier is het mogelijk voor de BHV’ers om met elkaar te communiceren. Daarnaast zijn pagers ook zeker nodig. Met behulp van deze apparaten kan een BHV’er snel opgetrommeld worden om hulp te bieden bij een gewonde werknemer bijvoorbeeld.

Train de BHV’ers voldoende

Je moet ervoor zorgen dat er altijd minimaal één BHV’er beschikbaar is binnen de normale openingstijden. Toch is het eigenlijk beter om meerdere BHV’ers in het pand te hebben als het open is. Natuurlijk moeten ze goed opgeleid, getraind en geoefend zijn. Je moet het trainen van deze werknemers dan ook zien als autorijden. Eerst moet je de theorie leren, vervolgens moet je de theorie uitvoeren in de praktijk. Dit blijf je daarna herhalen en oefenen. Op deze manier zul je de benodigde vaardigheden meer en meer eigen maken. In de Arbowet staat niet voor niets dat er geoefend moet worden.

Oefen echt in de praktijk

Op papier kun je het nog zo goed geregeld hebben, in de praktijk kan het heel anders uitpakken. De bedrijfshulpverlening kan hierdoor ineens helemaal niet zo adequaat zijn als dat het zou moeten zijn. Hierbij maken mensen echt het verschil. Je moet daarom voorwaarden creëren voor snel, adequaat en veilig handelen voor als het daadwerkelijk keen keer fout gaat. Dit hoeft natuurlijk niet eens binnen je eigen organisatie te zijn. Je BHV’ers moeten immers ook gaan helpen als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt op de parkeerplek van je bedrijf.

Zorg dat de BHV’ers herkenbaar zijn

Een BHV’er kan een gewonde werknemer natuurlijk ook zeker helpen als hij of zij geen gekleurde hes aan heeft. Toch is het alsnog echt van belang om ervoor te zorgen dat alle BHV’ers van je bedrijf een felgekleurde veiligheidshesjes dragen. Deze bedrijfshulpverleners moeten namelijk duidelijk herkenbaar zijn. Hierdoor zullen de andere werknemers in één oogopslag zien bij wie ze moeten zijn, terwijl de professionele hulpverleners ook de BHV’ers herkennen door de hesjes. De hulpverleners moeten door de BHV’ geïnformeerd worden of om begeleid te worden naar de plek des onheils.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten