Verzuimverzekering: een onderschatte werkgeversverzekering

Als een werknemer langdurig ziek wordt of onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, kost dit een werkgever een flink bedrag aan loondoorbetaling, kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratiekosten. Een verzuimverzekering dekt deze financiële risico’s af en zorgt ervoor dat een werkgever deze lasten niet in één keer hoeft te dragen. Toch wordt deze werkgeversverzekering door veel werkgevers onderschat. In dit artikel wordt de (meer)waarde van een verzuimverzekering toegelicht.

1. Wat is een verzuimverzekering?

Met een verzuimverzekering, ook wel een ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd, dekt een werkgever het financiële risico van de loondoorbetaling af.

In Nederland geldt een verplichte loondoorbetalingstermijn van twee jaar. Dit wil zeggen dat de werkgever de werknemer 104 weken moet blijven uit betalen, terwijl de werknemer geen werkzaamheden uit kan voeren. Veel bedrijven kunnen deze financiële last niet (volledig) dragen. Door het afsluiten van een verzuimverzekering, verspreidt de werkgever deze lasten door het betalen van een maandelijkse premie en komt hij niet voor financiële verrassingen te staan.

2. Welke kosten dek je met een verzuimverzekering?

Gemiddeld kost een zieke werknemer de werkgever zo’n €200 tot €400 per dag. De loonbetaling bedraagt, afhankelijk van de geldende cao, tenminste 70% van het laatstverdiende loon, inclusief toeslagen en bonussen. De verzuimverzekering vangt in ieder geval deze kosten op. De premie voor een verzuimverzekering ligt gemiddeld tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonkosten.

Naast de loondoorbetaling, kosten ook de verzuimbegeleiding, mogelijke re-integratiekosten én het zoeken van vervanging veel geld voor de werkgever. De werkgever er zelf voor kiezen om ook (een gedeelte van) deze werkgeverslasten mee te verzekeren.

3. Wat is het voordeel van een verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht om verzuim tegen te gaan en in te zetten op terugkeer naar de werkplek. Hierbij dient de werkgever wet- en regelgeving te volgen en nauw contact te onderhouden met de werknemer. Dit is vaak zodanig tijdrovend dat het lastig samengaat met de werkzaamheden van de werkgever.

Met de combinatie van een verzuimverzekering en arbodienstverlening worden de verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen genomen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten