Versnelde innovaties Ingram Micro door structurele inzet studenten

Onder de noemer ‘Living Innovation Lab’ gaan Logistics Community Brabant en Ingram Micro van start met de structurele inzet van studentenonderzoek op logistieke vraagstukken. Daarmee zetten beide partijen in op een doorlopende samenwerking waarin direct gereageerd kan worden op actuele vraagstukken.

De oplossingen en innovaties die hieruit voortkomen worden beschikbaar gesteld aan de markt. In april ondertekende LCB en Ingram Micro een samenwerkingsovereenkomst voor tenminste 3 jaar.

Een learning community is een veelgebruikt effectief middel om Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek bij elkaar te brengen. Bedrijven worden hiermee gevoed door frisse ideeën vanuit het onderwijs en studenten doen ervaring op binnen het bedrijfsleven. De theorie vertaald in praktijkervaringen! Dit is ook de opzet van het Living Innovation Lab van LCB en Ingram Micro; periodiek worden specifieke vraagstukken in de context van Ingram Micro gedefinieerd die aansluiten op de behoeften en profielen van studenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mix van studenten, docenten, LCB-professionals, medewerkers van Ingram Micro en overige specialisten. Door de structurele en gestructureerde samenwerking wordt kennis en ervaring ‘gestapeld’ en overgedragen zodat daarna een nieuwe groep studenten er mee aan de slag kan.

Binnen de samenwerking van het Living Innovation Lab hebben LCB en Ingram Micro een aantal basisdoelen gedefinieerd die zij gezamenlijk willen nastreven:

  • oppakken van/bijdragen aan innovatie vraagstukken uit de praktijk;
  • kennisontwikkeling;
  • werven, binden en boeien talent;
  • bevorderen open samenwerking tussen partijen;
  • versterken structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen.

Lees meer over de samenwerking op de website van Logistics Community Brabant.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten