Versnelde doorontwikkeling door Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland

Eind 2021 kregen Ons Buiten (Oostkapelle) en Camping Olmenveld (Serooskerke) een lening via het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Beide bedrijven gaan met deze lening verduurzamen en de kwaliteit binnen hun bedrijf verbeteren. Ook in 2022 kunnen ondernemers bij het fonds terecht voor financiële ondersteuning.

Gabriel Coppoolse, eigenaar van Ons Buiten, over zijn lening: “Deze investeringen worden nu gedaan om zo snel mogelijk jaarrond te exploiteren. Hierdoor creëren we meer continuïteit wat op termijn moet leiden tot hogere kwaliteitsbeleving. Ik ben erg dankbaar dat dankzij het fonds ons als bedrijf de mogelijkheid wordt geboden de transitie van een recreatief naar een zingevend product te versnellen.”

Een jaarrond aanbod

De komende twee jaar gaat Ons Buiten aan de slag met de herinrichting van de camping. Het oude woonhuis bij de ingang maakt plaats voor nieuwe plekken om zo, ook in de winterperiode, efficiënter te kunnen werken. De oprit en toegang krijgen een verbeterde uitstraling. En nieuwe circulaire accommodaties zorgen voor meer diversiteit in het aanbod.

Naast de focus op de jaarronde exploitatie investeert Ons Buiten ook in het elektriciteitsnetwerk, een duurzaam project rond afvalverwerking en zonnepanelen.

CO2-reductie door hergebruik water

Camping Olmenveld wil haar ecologische footprint verkleinen en energieneutraal worden. Afgelopen jaren heeft eigenaar Jos Westerbeke al veel stappen gezet, zoals het plaatsen van een bronpomp, meer aandacht voor de zuivering van water en het plaatsen van zonnecollectoren.

Met de lening van het fonds investeert Westerbeke in een regenwateropslag (bassin) van ongeveer 20.000 m3. Het regenwater en het afvalwater van de camping worden gezuiverd en beschikbaargesteld voor akkerbouwbedrijven in de buurt. Het gaat naar verwachting om 65.000 m3 water. Dat zorgt niet alleen voor een flinke besparing aan leidingwater, maar vermindert ook de CO2-uitstoot van het bedrijf met ongeveer 38%.

Financiering rondkrijgen is lastig

Het Fonds Verblijfsrecreatie helpt familiebedrijven met investeringen die de kwaliteit van het bedrijf verbeteren. Het gaat vaak om grote bedragen en investeringen waarvoor het niet makkelijk is om financiering te krijgen.

“We zijn blij dat door het fonds inmiddels drie ondernemers een versnelling hebben kunnen aanbrengen in hun plannen. Zij leveren met hun plannen ook een bijdrage aan de gezamenlijke doelen in Zeeland, zoals verduurzaming en CO2-reductie.”
Fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse

Het fonds als uitkomst

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is onderdeel van Impuls Zeeland. In totaal beheert het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is uit de Regio Deal Zeeland. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse (+316 12 76 82 77).

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten