Verduurzaming van het wagenpark van Zuidwest Logistiek

In samenwerking met automotive consultants, automatiseerders, vrachtwagen- / trailerfabrikanten en pioniers in duurzame energiesystemen ontwerpt Zuidwest Logistiek momenteel een operationeel concept waarmee elektrische logistiek mogelijk wordt voor langere afstanden met dag- en nachtinzetbaarheid van het materiaal. Dat systeem maken we ook geschikt voor agrarische bedrijven. Op die manier is de opbrengst van de ontwikkeling het hoogst, en ontstaat er ook een goede omgeving om te testen en te verbeteren.

We verwachten in 2022 het eerste deelsysteem gereed te hebben voor het demonstreren van een proof-of-concept. Daarvoor hebben we met een consortium van partners een subsidie ontvangen van de Provincie Zeeland. Afhankelijk van de resultaten zullen we vervolgens de doorontwikkeling verder versnellen of juist het concept verder verbeteren en optimaliseren. We hebben de ambitie om binnen 7 jaar ons volledige energieverbruik van 1,5 miljoen liter diesel hoofdzakelijk te vervangen door duurzaam opgewekte groene energie.

In april 2021 kreeg ZUIDWEST Logistiek het Zero Emissie Kompas uitgereikt door gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland. De tool, die ontwikkelt is door Hogeschool Zeeland, in samenwerking met Zeeland Connect, toonde dat het voor korte trajecten al financieel haalbaar is om volledig elektrisch te rijden. Uit analyse van het eigen energieverbruik, in combinatie met de rijtijden, bleek dat er voor het werk van ZUIDWEST Logistiek nog geen technisch geschikte systemen beschikbaar zijn. Elektrische vrachtwagens kunnen niet ver genoeg rijden, er zijn nog onvoldoende laadpunten beschikbaar en als de vrachtwagens gaan opladen, dan duurt dat te lang. Meer info is te verkrijgen via info@zuidwestlogistiek.nl.

Duurzaam omgaan met onze top(tran)sporters. Zet je medewerkers op de voorgrond.

Duurzaamheid met betrekking tot medewerkers is voor een bedrijf een punt dat de nodige aandacht krijgt. Althans behoort te krijgen. Maar in de drukte van de week schiet het er wel eens bij in om hier prioriteit aan te geven. Het zal jou vast best bekend voorkomen; alsof de werkdagen voorbij flitsten.

Duurzaam zijn, doe je samen met je medewerkers. Maak tijd met je team voor het onderwerp duurzaamheid zodat het een deel van je werkweek is en niet iets wat je er even bij doet. Wanneer je duurzaam wilt ondernemen, doe dit dan samen met je werknemers. Wat voor de één als thema belangrijk is, is voor de andere onzin. Bundel krachten door medewerkers thema’s aan te laten dragen. Bespreek ze samen en selecteer degene die aansluiten bij wat je als bedrijf wilt uitstralen.

Wanneer het idee minder aansluit bij je eigen visie, ga er dan over in gesprek. Verruim je visie en ontdek wat ‘duurzaam’ voor de ander betekent. Deze manier is gericht op de onderlinge band met je medewerkers. Het is een duidelijk signaal dat je staat voor duurzaam werkgeverschap. Want onze chauffeurs zijn uiteindelijk hét visitekaartje dat we elke dag in de maatschappij achterlaten. Dit is voor belang voor het transportbedrijf, maar ook voor de klant.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten