Vencomatic Group benut AI voor duurzame pluimveehouderij en gezonde dieren

Vencomatic Group staat aan de vooravond van een grote transitie. Het van origine mechanisch georiënteerde bedrijf gooit het roer om en ontwikkelt zich in rap tempo naar software georiënteerd bedrijf. De aanbieder van pluimvee stalsystemen is ervan overtuigd dat de toekomst ligt in software, data en Artificial Intelligence. Een eerste AI-toepassing krijgt vorm.

Met vision software beoordeelt een slim algoritme onder meer de kwaliteit van de eieren en levert daarmee belangrijke informatie over diergezondheid. De mogelijkheden die Product Manager Data & Systemintegration?Dennis Hoeks ziet zijn eindeloos. ‘Door software toe te voegen aan je hardware gaat er een wereld voor je open. Ons uiteindelijke streven is het bewerkstelligen van de meest duurzaam mogelijke pluimveehouderij en zo gezond mogelijke dieren in een optimale omgeving.’

Vencomatic bouwt stalinrichtingen voor de pluimvee industrie. Daarbij gaat het om consumptie eieren, broedeieren en vleeskuikens. “Met onze stalinrichtingen onderscheiden we ons van andere aanbieders vanwege onze continue focus op dierenwelzijn en duurzaamheid,” vertelt Product Manager Data & Systemintegration?Dennis Hoeks. “Dat doen we door onze systemen om de dieren heen te bouwen. We gaan daarbij uit van wat het beste is voor de dieren want gezonde dieren houden, is voor iedereen het beter. Voor de dieren, de veehouder en de consument.”

Duurzamere sector door optimaliseren prestaties

“Gezonde dieren betekent minder antibioticagebruik, optimale voederconversie en optimale opbrengsten. Dat proberen wij objectief te maken aan de hand van data. In Nederland en Europa zijn we al heel ver als het gaat om dit type metingen maar onze klanten zijn verspreid over de hele wereld. De verschillen zijn groot. De moderne pluimveehouders proberen we nog een stapje verder te brengen in hun prestaties en daarnaast proberen we de wereldwijde verschillen minder groot te maken en daarmee dragen we bij aan de duurzamere sector.”

In software, data en AI toepassing zit ongekende winst

“De afgelopen jaren hebben we als Vencomatic een verschuiving gemaakt van hardware naar software. Als de basis aan systemen staat, gaat software een steeds grotere rol spelen en juist daar zit ongekende winst. In de pluimvee industrie kun je met behulp van bijvoorbeeld sensortechnologie en vision technologie allerlei zaken meten, denk aan de grootte van eieren, het aantal eieren, uitval van dieren, het voerverbruik, de stalcondities, het klimaat, warmte. Al die data kun je met elkaar in verband brengen, analyseren en aan de hand van bevindingen kun je je processen optimaliseren.”

Artificial Intelligence inzetten om kwaliteit eieren te meten

“Je kunt natuurlijk niet alles tegelijkertijd willen meten en analyseren. We zijn daarom begonnen bij de eiersorteermachines omdat we dat al vergaand hebben geautomatiseerd. We gebruiken vision technologie om eieren te tellen en een kwaliteitsmeetmachine om de kwaliteit van eieren te bepalen. Naast de grootte van het ei, kijk je dan bijvoorbeeld of er bloed of veren aan de eieren kleven. Ook weten we op welke locatie in de stal de eieren zijn gelegd. Doordat de technologie alle waarnemingen feitelijk vastlegt kun je gedrag en waarnemingen echt kwantificeren. Wanneer blijkt dat achter in de stal betere eieren zijn gelegd dan voor in de stal, kun je nagaan waaraan dat ligt.”

Pas wanneer je datasets integreert, wordt het goud

“Pas wanneer je alle informatie die je vergaart aan elkaar koppelt, wordt wat je uit data haalt echt goud. Dan ga je je productie verbeteren. We passen AI nu toe op sensor niveau, om ervoor te zorgen de technologie de eieren herkent. Het is nu gelukt om AI grotere datasets te laten interpreteren. Daarbij proberen we verder te gaan dan interpretatie maar het systeem zelf te laten leren van wat het vindt. Met een set van instructies moet het systeem zelf de informatie kunnen verwerken, condenseren en met een advies komen. De pluimveehouder krijgt dan op een presenteerblaadje aangereikt welke stappen hij kan nemen om het rendement te vergroten. Uiteindelijk ligt de keuze bij hem. Daarmee voorkom je gelijktijdig een ethisch dilemma wanneer het om het leven of de dood van kippen gaat.”

Meer ruimte voor focus op verbeterpotentieel door AI

“Het grote voordeel van AI is dat je het laaggeschoolde werk kunt automatiseren waardoor de pluimveehouder meer ruimte krijgt om het verbeterpotentieel volledig te benutten en verspilling tegen te gaan. Doordat het terugkerende werk wordt geautomatiseerd, kan hij of zij ook dat potentieel zien. Wanneer je verloren raakt in de dagelijkse routine, bestaat een kans dat je het overzicht verliest.”

Toepassen van AI vereist andere competenties

“Het toepassen van AI vereist een lange adem. We hebben als bedrijf en sector eerst een inhaalslag te maken als het gaat om digitalisering. De vorige generatie systemen is nog analoog, dat moet eerst worden vervangen maar dat vereist een forse investering door puimveehouders. Dat doe je maar eens in de tien tot twintig jaar. We zijn vooralsnog met name een mechanisch georiënteerd bedrijf geweest. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst in software, data en AI ligt. Nu dit zo’n voorname rol gaat spelen, moeten we anders denken en andere competenties gaan aantrekken. Dat is ook wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.”

Talent vereist om transitie vorm te geven

“In 2019 ben ik gevraagd om deze transitie te gaan begeleiden. Er is een complete R&D afdeling opgetuigd, die nu bestaat uit zo’n vijftien tot twintig mensen waaronder diverse software developers voor zowel OT als IT-toepassingen en infrastructuur. En we hebben nog meer enthousiaste en gedreven mensen nodig. Ontwikkelingen rondom big data en AI staan nog in de kinderschoenen maar we kunnen hier echt het verschil mee gaan maken in de werelden je krijgt hier alle vrijheid en ruimte voor initiatief en ontwikkeling. We hebben een complete digitale infrastructuur en een cloud omgeving opgetuigd. Onze voornaamste uitdagingen nu zijn om zo’n concreet mogelijke resultaten te laten zien en de markt gelijktijdig mee te ontwikkelen en overtuigen. De pluimveehouderij is een vrij conservatieve sector dus je moet het voordeel aantoonbaar kunnen maken.”

Samenwerken met experts in data en AI

“Wat we doen is echt pionieren. Om verder te komen werken we onder andere nauw samen met Wageningen University. We hebben ook wel eens gesproken met andere instituten, maar je merkt dat het makkelijker wordt wanneer er toch al wel wat sectorspecifieke kennis aanwezig is wanneer we over AI-toepassingen praten. We zijn nu ook zelf wat aan het experimenteren met het inzetten van wiskunde studenten voor specifieke probleemstellingen. Door met hen te sparren en hen te laten experimenteren komen er op een laagdrempelige manier al mooie resultaten uit. Hierin zie ik zeker nog veel potentie voor de toekomst. Voorbeelden uit andere sectoren zoals de high-tech maakindustrie, dienen voor mij als inspiratiebron. We zijn zoveel vernieuwing gelijktijdig aan het inzetten dat ik baat heb bij succes stories en use cases op zeer specifieke onderwerpen zoals next level data- en besturingsarchitectuur of omgang met gebieden waar bijvoorbeeld geen internet is. Maar de voornaamste factor die ons verder brengt, is talent. Dolenthousiaste, gedreven, slimme IT’ers en techneuten moeten bij ons langskomen. Dan krijg je hier alle vrijheid om de mooiste dingen te doen. “

Bron: Brainport Eindhoven

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten