Veiligheid voor alles bij Hessels Poedercoating

Onlangs volgden 15 medewerkers van Hessels Poedercoating in Breda een training. Het thema van deze training was “Veiligheid op de wekvloer”. En dan speciaal op de werkvloer van een poedercoatingbedrijf.

Zijn de veiligheidsrisico’s dan zo groot bij een poedercoatingbedrijf? Dat vroegen wij aan Arjen Hessels, directeur bij Hessels Poedercoating. “Nee, niet specifiek voor onze bedrijfstak en ook niet groter dan in een ander productiebedrijf. Maar wij hechten er veel waarde aan dat iedereen op de hoogte is van de veiligheidseisen die wij voor ons bedrijf hebben opgesteld.”

Veiligheidsrisico’s

Er zijn geen exacte cijfers bekend van bedrijfsongevallen in de poedercoatingbranche, maar zoals bij elk (productie)bedrijf zijn er risico’s verbonden aan de werkzaamheden. Vooral gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s. Ben Hoppener is specialist op het gebied van oppervlaktetechnieken. Naast directeur van M2LAB is hij eigenaar van Coatingadvies Nederland. Ben is meer dan 20 jaar werkzaam in de poedercoatingindustrie en heeft de training bij Hessels verzorgd.

Hoppener: “Ik heb voor Hessels Poedercoating een in company training op maat verzorgd. Veel medewerkers zijn al langer werkzaam bij Hessels. En daarin schuilt misschien juist wel het gevaar. Repeterende werkzaamheden, routinematig werk en het zogenaamd ‘met je ogen dicht’ alle handeling uitvoeren, zijn vaak de oorzaken van een bedrijfsongeval of klein ongelukje.”

Training

Bij Hessels hebben er tijdens het twintigjarig bestaan gelukkig geen noemenswaardig grote ongevallen plaatsgevonden. “En dat willen we graag zo houden”, aldus Arjen Hessels. “We hebben onze medewerkers verplicht deel te nemen aan deze training en hebben er onze productie een aantal uur eerder voor gestopt, zodat iedereen aanwezig kon zijn.”

De training was gericht op veiligheid in brede zin, BHV (bedrijfshulpverlening) en het omgaan en voorkomen van specifieke risico’s. “Denk aan vallen en struikelen, blijven haken achter de ophanghaken van de transportlijn, slordig werken door productiestress en het werken met chemische stoffen. Het is allemaal aan bod gekomen”, vertelt Hoppener.

Mannen op klapstoelen

Tijdens de training is Hoppener met de medewerkers door het bedrijf gegaan. De brandblussers zijn geïnspecteerd, de nooduitgangen verkend en hier en daar zijn verbeterpunten genoteerd. Die zijn inmiddels allemaal doorgevoerd. De ontruimingstekeningen hangen nu op meer plekken en beter zichtbaar, de BHV’ers dragen een herkenbare band om hun arm en de brandblussers staan op een vaste plek, aangeduid met een duidelijk zichtbaar bord.

Veiligheid op de werkvloer

Productiemanager Van Tilburg: “Tijdens de training meldden zich direct een aantal mensen die ook BHV’er willen worden. En dat juich ik alleen maar toe. Dat enthousiasme om met elkaar nog veiliger te werken is een goede uitkomst van deze training. Daarnaast hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij andere aspecten van ons werk. Iedereen draagt vanzelfsprekend de PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen), zoals een overall, hoofdbedekking, veiligheidsbril, masker, handschoenen en veiligheidsschoenen.”

Van Tilburg vervolgt: “En waar we in de training ook op werden gewezen waren een aantal ergonomische en meer arbotechnische zaken. Als voorbeeld noemde trainer Ben Hoppener de poederspuiters. Dat pistool is niet zo zwaar, maar de repeterende beweging zorgt op termijn mogelijk wel voor irritatie aan spieren, pezen en gewrichten in met name armen en schouders. Het is raadzaam om deze werkzaamheden niet te lang achtereen te doen en dus af te wisselen met andere taken. We gaan nu nadenken over een soort roulatiesysteem, waarbij onze mensen meer verschillende taken kunnen uitvoeren. Dat kan RSI-achtige klachten op termijn voorkomen.”

Onder het motto ‘Bij het CBR haal je je rijbewijs, bij ons leer je rijden’, behaalden alle medewerkers het certificaat ‘Veiligheid op de werkvloer’ en is Hessels Poedercoating toekomstbestendig op het gebied van veilig, schoon en ergonomisch werken.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten