Veilige parkeerplaatsen creëren voor bedrijven

Parkeergelegenheden bij bedrijven zijn uitermate belangrijk, voor zowel bezoekers als personeel, evenals goede oplossingen voor fietsers. Toch kan er wel eens wildgroei ontstaan op parkeerplaatsen, doordat overig publiek ook gewoon de auto parkeert op deze plekken.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende overdekte fietsstallingen aanwezig zijn, daar steeds meer personeel op de fiets naar het werk gaat. Hoe leid je dit geheel in goede banen en zorg je ervoor dat voor zowel bezoekers als personeel veilig hun vervoersmiddel kwijt kunnen, maar ook: hoe weer je publiek van buitenaf? In dit artikel kijken we naar de meest doeltreffende oplossingen.

Veiligheid op bedrijfsparkeerplaats

Zoveel bedrijven zoveel parkeerterreinen. Daar waar het ene bedrijf slechts parkeerruimte aan zo’n 10 auto’s biedt, kent het andere bedrijf bijvoorbeeld een parkeergarage en een grote fietsenstalling. Wat de grootte ook is van een bedrijfsparkeerplaats, het belang van een goede verkeersveiligheid staat voorop. Als bedrijf kun je tal van maatregelen nemen om de veiligheid zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast zijn er adequate stappen te nemen om wildparkeren door winkelend publiek bijvoorbeeld te ontmoedigen.

Snelheidsremmende maatregelen

Verkeersveiligheid op een bedrijfsparkeerplaats begint met het aan banden leggen van de toegestane snelheid. Door het plaatsen van verkeersdrempels kunnen auto’s niet harder dan maximaal 30 km per uur rijden, of zelfs stapvoets (15 km per uur). Zorg eveneens voor goede verlichting, zodat fietsers en voetgangers nog beter gezien worden in het donker. Plaats verkeersborden met hierop de maximum snelheid. Ook de plaatsing van grote betonnen bloembakken zorgt voor een betere verkeersveiligheid. Men wordt hiermee vaak gedwongen om een tegenligger voorrang te geven. Op een parkeerplaats hoort men nu eenmaal stapvoets te rijden.

Biggenruggen aan de randen van parkeerplaatsen

Op de parkeerplekken zelf is het aan te bevelen ‘biggenruggen’ te plaatsen (betonnen langwerpig, bollige drempels). Auto’s kunnen deze niet zomaar passeren (wat ook precies het doel is). Door biggenruggen te plaatsen kun je exact het einde van iedere parkeerplaats markeren. Zo kunnen automobilisten niet zelf bepalen hoe zij hun parkeerplek verlaten. Ook verhinderen biggenruggen het rijden over voetgangersgedeeltes, of fietsplekken. De biggenruggen zijn dermate laag dat auto’s niet beschadigd kunnen raken.

Wildparkeren verhinderen

Om te verhinderen dat publiek van buitenaf zomaar de bedrijfsparkeerplaatsen gebruikt, kun je als bedrijf overwegen om hefbomen te plaatsen. Eigen personeel kan eenvoudig middels een persoonlijk geactiveerde badge de hefboom openen. Bezoekers ontvangen een parkeerkaartje die zij bijvoorbeeld kosteloos bij de receptie kunnen laten uitchecken.

Bedrijven die de hefboom een te gecompliceerde factor vinden, omdat het bedrijf bijvoorbeeld maar een kleine parkeergelegenheid heeft, kan meerdere overige afwerende maatregelen treffen. Zo kun je als bedrijf waarschuwingsborden plaatsen, met een ‘wegsleepdienst’ maatregel; iets waar wildparkeerders meestal huiverig voor zijn en op een bord aangeven dat zij zich ongeoorloofd op ‘eigen terrein’ bevinden. Ook kun je ervoor kiezen om de parkeerbeugel in te zetten. Deze worden in het wegdek van de parkeerplaats geplaatst en zijn rechtop te zetten. Op deze wijze kán er geen wildparkeerder op de parkeerplaats gaan staan.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten