Vastgoedsector omarmt meerwaarde van de slimme watermeter

Met welke producten en diensten kunnen we klanten nog breder ondersteunen? Die vraag staat centraal voor Johan van Erp en zijn collega’s op de afdeling Product & Marktontwikkeling bij Brabant Water. Het heeft onder andere geleid tot dienstverlening rond de ‘slimme’ watermeter.

De slimme watermeter blijkt de basiscomponent in het aanbieden van verschillende diensten: meterstanden ophalen, verbruiksinzichten tonen en bij afwijkingen in verbruik een signaal uitzenden.

Productontwikkeling

In 2015 startte Brabant Water met het aanbieden van meetdiensten door inzet van de slimme watermeter. Deze klantbehoefte kwam toen vooral van gemeentes en woningbouwcorporaties. “De eerste was de gemeente Eindhoven”, herinnert Van Erp zich. “Zij wilden ontzorgd worden wat betreft de meteropname en het verkrijgen van inzicht in verbruik. Daar is het zaadje geplant en van daaruit zijn we gaan kijken welke andere gemeentes en woningcorporaties interesse hadden. Dit heeft geresulteerd in de merken WaterGemak en WaterBewust die we nu actief aan zakelijke klanten presenteren.”

Vastgoed

Inmiddels groeit de interesse mede vanuit vastgoed- en projectontwikkelaars. ”En met een reden, want de watermeter laat precies zien hoeveel een pand aan water verbruikt en monitort dit. Bijkomend voordeel is dat dergelijk inzicht punten oplevert bij het verkrijgen van een duurzaamheidscertificaat zoals BREEAM of GRESB.

Over vastgoed gesproken, bij de bouw van de 22 verdiepingen tellende woontoren in Eindhoven mocht Brabant Water vorig jaar de slimme watermeter uitrollen. Al tijdens de bouw van het pand detecteerde het drinkwaterbedrijf het constante verbruik. “Op een bepaald moment bleken sommige toiletten continu door te lopen en zelfs een koppeling in de binneninstallatie te lekken. De aannemer ervaarde het als heel positief dat we dit direct konden detecteren en doorgeven. Een lekkage kan zo klein zijn dat het niet direct wordt opgemerkt. Zonde van het water en de kosten. Nog vervelender is het als het weglekkende water op ongewenste plekken beland en leidt tot waterschade.” Nu het gebouw inmiddels volledig verhuurd is, ervaart de verhuurder de gemakken van meldingen uit de slimme watermeter.

Duurzaam watergebruik

Grotere klanten met een hoog waterverbruik hebben over het algemeen hun energieverbruik goed in kaart. Veel minder geldt dat voor hun verbruik van water. “We zijn altijd benieuwd wat onze klanten prikkelt en we merken dat bedrijven niet alleen energiebewust maar ook waterbewust worden. Daarbij is drinkwaterbesparing in veel gevallen ook energiebesparing.” Van Erp legt uit dat de kosten van drinkwater niet hoog zijn, maar dat de beschikbare data veel kan opleveren. “Op het moment dat waterverbruik inzichtelijk is, ervaar je het gemak zoals we dat van een elektriciteitsmeter kennen. Data maakt mensen meer bewust van hun verbruik en laat zien waar het soms minder kan.

In overeenstemming met provincie Noord-Brabant is het Deltaplan Waterbesparing gestart om bewuster watergebruik te promoten. Daar leent de slimme watermeter zich uitstekend voor. De manier waarop we ook de particuliere consument hierin het beste kunnen ondersteunen, onderzoeken we nog. Zitten zij te wachten op grafieken per uur of zijn ze met een maandrapportage al geholpen? Klantonderzoeken achterhalen dit.”

Kansen uit data

“We worden steeds meer bedreven in het maken van data en die op een slimme manier aan klanten presenteren. De klant bepaalt uiteraard zelf wat met de verbruiksgegevens gedaan mogen worden. Wil de klant het verbruik inzichtelijk hebben, gaat het alleen om het gemak van meteropname of over de zekerheid die lekdetectie kan bieden. Dit is in de basis wat we aanbieden.”

Voorbeelden van toepassingen zijn er te over. Bij de slimme woon- en werkwijk Brainpoirt Smart District in Helmond die op dit moment wordt gebouwd, is ook Brabant Water betrokken. “We brengen in kaart waar water kan worden hergebruikt en willen bijdragen met de toepassing van meetdiensten aan een duurzame woonwijk.”
Kansen wat betreft ontzorgen doen zich ook voor in de ouderenzorg. Met het oog op de vergrijzing in Nederland kijkt Brabant Water of meetdiensten voor zorgorganisaties een toegevoegde waarde kunnen zijn. “Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Naast het opnemen van de meterstand is het vlotter opsporen van een lekkage kansrijk, omdat dit beter is voor de portemonnee van een huishouden. Juist daarom wil je mensen op tijd informeren.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten