TVL Q2 2021 vergoedt 100% van de vaste lasten

Het kabinet heeft besloten om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was 85%. Ondernemers kunnen TVL Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van mei aanvragen.

Sinds de start van de TVL vorig jaar is het subsidiepercentage elk kwartaal omhooggegaan. De regeling vergoedde aanvankelijk 50% van de vaste lasten. Het volgende kwartaal werd het percentage afhankelijk van de omzet: 50% bij 30% omzetverlies, tot maximaal 70% bij 100% omzetverlies. In TVL Q1 2021 is het voor alle aanvragers verhoogd naar 85%. En voor TVL Q2 2021 gaat het percentage verder omhoog naar 100%. Om zoveel mogelijk bedrijven in deze moeilijke tijd te helpen, vergoeden we in het 2e kwartaal van 2021 100% van de vaste lasten.

Vaste lasten op basis van een gemiddelde

De TVL gaat niet uit van de werkelijke vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten gebruiken we branchegemiddelden: het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet voor een branche. Dit aandeel staat dus vast en hangt samen met de hoofdactiviteit van ondernemers.

Hoogte van de tegemoetkoming

Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 per kwartaal (€ 600.000 voor niet-mkb bedrijven). Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

Wie kan TVL Q2 2021 aanvragen?

Vrijwel alle bedrijven met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 15 maart 2020 kunnen TVL Q1 2021 aanvragen. Zij moeten minimaal 30% omzetverlies hebben in april tot en met juni 2021 vergeleken met april tot en met juni 2019. En minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Starters komen niet in aanmerking. Voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart, komt er een aparte regeling. Deze gaat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 open.

SourceRVO.nl
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten