Toekomstbewust en generatiebestendig bouwen: Adamasgroep weet hoe het werkt

ARNHEM – Adamasgroep in Arnhem staat voor het nieuwe bouwen: circulair, duurzaam en gezond. Het woord Adamas betekent ‘diamant’ in het Oudgrieks. De steen is waardevast en symboliseert duurzaamheid en trouw. In de natuur vind je ruwe diamanten, pas als je die gaat slijpen komen de glans en de waarde van de steen naar voren. Zo is het ook in de bouwwereld. De adviseurs van Adamas slijpen als het ware de processen en denken mee in de ontwerpopgaven van de toekomst. Zo ontstaat op een natuurlijke wijze de meerwaarde. Het creatief meedenken in ontwerp processen is ons basisvak, zegt directeur-oprichter Olaf Buter.

Adamasgroep is ontstaan vanuit het vroegere architectenbureau van de Kema. Het bureau is verzelfstandigd in 1995 en heeft in 2021 de huidige naam gekregen en is ondertussen actief in verschillende Europese landen.

Brilliant Group in Duiven

Dutch Green Building Council

In 2007 werd de Dutch Green Building Council, de DGBC, opgericht als adviesraad voor duurzaam bouwen, met als doelstelling om een heldere definitie te geven aan duurzaam bouwen. Hiervoor werd het internationale Building Research Establishment (BRE) benaderd en de licentie van het BREEAM-systeem gekocht. Deze is vertaald naar de Nederlandse situatie. De Adamasgroep is één van de founding partners van de DGBC. In 2010 werden de eerste pilots gedraaid. Dat jaar kwam ook het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht tot stand, een project waarbij Adamas vanaf het begin af aan bij betrokken was. “Als pilot, om te laten zien hoe het kan”, legt Buter uit.

Advisering

Adamas is een ingenieurs- en adviesbureau, dat opdrachtgevers adviseert op het gebied van gezonder, duurzamer en circulair bouwen. Alleen letten op duurzaamheid en kostenbeheersing is niet voldoende, benadrukt Buter. “Als een gebouw potdicht zit zonder voldoende luchtdoorstroom, wellicht logisch vanuit het oogpunt van energiezuinigheid, loop je een kans op een bedompte en ongezonde werk- en leefomgeving. Daar kunnen mensen in het ergste geval zelfs ziek van worden”, benadrukt hij. Wettelijke regels ontbreken hier nog, merkt hij op. “Het Bouwbesluit regelt weliswaar hóe er in Nederland gebouwd moet worden maar stelt bijna geen voorwaarden aan gezondheid.”

Het causale verband tussen woon- en leefomgeving ten aanzien van gezondheid wordt echter steeds meer aantoonbaar. “Het is dus wachten op de juridische gevolgen en er zijn al voorbeelden van het aansprakelijk stellen van de eigenaar voor de gevolgschade hiervan. Waarom zou je hierop willen wachten en niet willen investeren in een beter gebouw?”

Adamas
Brilliant Group in Duiven

Europa

Ook de Europese richtlijnen worden steeds scherper, merkt hij op: “Circulair bouwen is nu nog vrijblijvend maar dat wordt het over een paar jaar niet meer.” Zo zijn extra regels te verwachten voor klimaat- en energieneutraal bouwen. Bovendien is het een investering voor de toekomst. “Een gebouw zet je niet neer voor een paar jaar maar voor minstens enkele decennia”, zegt Buter.

Meer dan waard

Investeerders achter bouwprojecten willen nu eenmaal dat de waarde van het vastgoed ook op de lange termijn gewaarborgd is. “En ja, verantwoorde en gezonde materialen gebruiken is nét even iets anders bouwen en kost wellicht nét iets meer energie in het ontwerpproces, maar onderaan de streep is het de extra investering meer dan waard”.

“Een mooi voorbeeld van een dusdanig project in de regio is zorgdragen voor een maximale duurzaamheid en gezondheid in het nieuwe bedrijfspand van Brilliant Group in Duiven”. Adamasgroep heeft samen met Brilliant Group alles in werking gezet om hun prachtige nieuwe pand zo hoog mogelijk te certificeren namelijk BREEAM Outstanding en WELL Platinum. Eind van het jaar verwachten we de beide certificaten te behalen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten