Tips voor het aanvragen van een zakelijke lening

Gelukkig zijn er diverse financieringsmogelijkheden, of het nu is voor roerende of onroerende zaken. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een zakelijke lening. Deze wordt ook wel een zakelijke financiering, zakelijk krediet, ondernemerskrediet of bedrijfslening genoemd. Hoe je de kans vergroot op goedkeuring van een dergelijke lening? Hieronder lees je voer tips.

1. Beschrijf de investering

Een geldverstrekker maakt een inschatting van het rendement dat een zakelijke lening zal opleveren, en het te lopen risico. Daarom is het belangrijk uitgebreid te beschrijven waar je precies in wil investeren. Benoem niet alleen waarin je wil investeren, maar ook welke extra opbrengsten dit naar verwachting zal gaan genereren. Bij roerende zaken gaat het bijvoorbeeld om de aanschaf van een machine of bedrijfswagen. Bij onroerende zaken kan het gaan om een taxatierapport of bouwovereenkomst voor een pand, of een huur- of verhuurovereenkomst.

2. Beschrijf de (financiële) situatie van je onderneming

Hierboven werd al genoemd dat een geldverstrekker risico loopt. Om het risico op verlies van hun investering zo klein mogelijk te maken willen ze dit zo goed mogelijk inschatten. Alleen bij een aanvaardbaar risico op het mislopen van de inleg en de rente zullen ze de aanvraag van een zakelijke lening goedkeuren. De geldverstrekker wil daarom weten hoe je onderneming er momenteel financieel voor staat, en een toekomstperspectief hebben.

Onderneming die een zakelijke lening aanvragen om te kunnen groeien moeten een kredietaanvraag daarom meestal onderbouwen met debiteuren- en crediteurenoverzichten, en de jaarrekeningen van de afgelopen (vaak drie) jaren. Vraag je als starter een zakelijke lening aan, dan zijn vooral een ondernemersplan en beschrijving van de inleg van eigen vermogen en reeds aangetrokken vreemd vermogen erg belangrijk.

3. Verschillende aanbieders van zakelijke leningen vergelijken

Zowel als startende als reeds gevestigde ondernemer kun je voor een zakelijke lening bij een aantal partijen terecht. Let er goed op dat geldverstrekkers zich vaak op een bepaalde doelgroep richten. Zo kan het gaan om ondernemingen in een bepaalde branche, of geldt er een maximum of minimum van het leenbedrag. Daarnaast is het ook belangrijk om bij het vergelijken goed te letten op de te betalen rente, en bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden zoals de mogelijkheid de lening boetevrij af te lossen.

4. Niet (heel veel) meer lenen dan noodzakelijk

Zoals gezegd is het dus belangrijk om precies op papier te zetten hoeveel je wilt lenen en waarvoor. Bij het vaststellen van het benodigde leenbedrag kan het verstandig zijn om rekening houden met extra onvoorziene kosten. Let er echter wel op dat je niet om een veel groter bedrag vraagt dan nodig is. Dit verkleint namelijk niet alleen de kans op toezegging van de lening, maar geeft ook zwaardere financiële verplichtingen in de toekomst.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten