Technofilosofie in de praktijk is denken én doen

De ontwikkeling van technologie wordt gedreven door innovatiedrang. We gaan eerst dingen maken en pas later denken we over de consequenties en mogelijke bijeffecten. Voorbeelden genoeg, van social media die soms wat uit de bocht vliegt tot algoritmes die een bias in zich hebben tot AI-gedreven surveillance. Kunnen we dat niet anders/beter doen? Met die vraag houdt docent-onderzoeker Jo-An Kamp zich bezig: het integreren van ethiek in hoe we technologie vormgeven. Daarover schreef ze samen met Huub Prüst en Wouter Lancee het boek ‘Technofilosofie in de praktijk’.

Denken tijdens het doen

Het boek is compact, maar biedt genoeg kaders om het denken over technologie te duiden. Het is belangrijk dat ethiek en technofilosofie verschuift van enkel beschouwen naar ook doen, stelt Kamp: “Wat je ziet in de geschiedenis van het denken over technologie, is een afstand tussen ethiek en praktijk. We zien wat technologie doet met de maatschappij, maar hebben er zelf niet direct invloed op. Meestal wordt er eerst wat gemaakt, en daarna vinden we er pas iets van. Technofilosofie in de praktijk brengen betekent dat je een kritische, ethische blik toevoegt aan het ontwikkelingsproces van technologie. Dus niet (alleen) achteraf, maar juist ook vooraf en tijdens het innovatieproces. Op deze manier kun je namelijk nog iets veranderen als dat nodig blijkt. Het gaat dus om denken tijdens het doen.”

Mediation Theory

Het idee hierachter leunt op de Mediation Theory van Prof. Dr. Ir. Peter-Paul Verbeek, techniekfilosoof aan de Universiteit Twente. Zijn theorie stelt dat ethiek bepaald wordt door de innig verstrengelde relatie tussen mens en technologie, niet enkel door één van de twee. Technologie kan zelf geen morele keuzes maken, maar wel moraliteit belichamen. We moeten ons daarom niet de ja/nee vraag stellen of een technologie acceptabel is en of we deze moeten verbieden, maar de vraag hoe we deze technologie kunnen vormgeven op een manier die ons als maatschappij en als mensheid vooruithelpt. Kamp: “De insteek is niet om een oordeel te vellen, maar om meer bewustzijn in het hele proces te brengen. Welke effecten kan een technologie hebben in verschillende contexten, wat kan er gebeuren in de toekomst, hoe wenselijk zijn die effecten, wat accepteren we en wat kunnen we anders vormgeven? Wat voor soort wereld zijn we eigenlijk aan het bouwen en zouden we daar zelf in willen wonen?”

Lees het complete artikel op de website van Fontys.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten