Techno-logische brandrisico’s

Technologie en technische ontwikkelingen zijn niet uit onze maatschappij weg te denken. Maar wat voor effecten hebben al deze ontwikkelingen op uw brandveiligheid, hoe wordt u als verantwoordelijke binnen uw organisatie hiermee geconfronteerd en hoe gaat u hiermee om?

“Ik kan u vast verklappen dat de technische ontwikkelingen altijd voorlopen op de brandveiligheidsmaatregelen vanuit de wet- en regelgeving” verklaart John Bouwman, projectmanager bij Nu-Swift Brandbeveiliging uit Arnhem. “Er moet eerst iets gebeuren voordat er maatregelen worden opgelegd en dat is zeker niet in het belang van de ondernemer die zijn onderneming en zijn medewerkers wil beschermen tegen nieuwe technologische risico’s”.

Nieuwe veiligheidsmiddelen

De brandveiligheidsmarkt draait op volle toeren om de risico’s vanuit de technologische ontwikkelingen te monitoren en passende maatregelen, zoals nieuwe en milieuvriendelijkere blusstoffen, te ontwikkelen. Het proces om nieuwe veiligheidsmiddelen te ontwikkelen, testen en vooral te laten certificeren is lang en kostbaar. Toch wordt er flink geïnvesteerd en ook met succes. De afgelopen twee jaar zijn er nieuwe blusmiddelen ontwikkeld die een beginnende lithiumbrand kunnen bestrijden. “Je ziet dat de doorontwikkeling in speciale blusstoffen verder gaat en de effecten op bijvoorbeeld ebrandblusseren lithiumbrand steeds effectiever worden”, legt John Bouwman uit.

Als verantwoordelijke voor de brandveiligheid in uw organisatie dient u passende maatregelen te nemen. Het is daarom belangrijk dat u nieuwe risico’s in kaart brengt, deze tezamen met de preventiemedewerker en de BHV organisatie waardeert, waarna u in uw RI&E aangeeft op welke wijze u deze risico’s afdekt. Hierbij heeft u wel de juiste kennis en inzichten nodig.

Brandveiligheidsorganisaties

“Zeker voor organisaties waar mensen langer werken is door bedrijfsblindheid het herkennen van risico’s een uitdaging. Een brandveiligheidsorganisatie zoals Nu-Swift Brandbeveiliging kan helpen om de risico’s te herkennen en passende maatregelen te bedenken”, aldus John Bouwman.

Voorbeelden van wijzigende risico’s waarop u zich kunt richten:

  • Aanpassing van de serverruimte
  • Aanschaf en plaatsing nieuwe apparatuur (en kabels)
  • Nieuwe (onbekende) chemische stoffen
  • Alle voorzieningen en apparaten met lithium batterijen
  • Nieuwe bouwkundige materialen
  • Wijziging van de indeling van een bedrijfspand
  • Aanschaf nieuwe veiligheidsmiddelen

Technologische ontwikkelingen

Technologie heeft naast risico’s uiteraard ook veel voordelen. Ook op het gebied van brandveiligheid gaan ontwikkelingen door en worden veiligheidsmiddelen steeds “slimmer”. Rookmelders die contact maken met een smartphone, noodverlichting die bij elke calamiteit de juiste vluchtroute aangeeft en systemen die defecten rapporteren zodat er direct actie kan worden ondernomen zijn slechts enkele voorbeelden.

“Ook bij deze ontwikkelingen geldt dat de voordelen, nadelen en risico’s goed moeten worden ingeschat”, zegt John Bouwman. “Geen enkel apparaat kan zichzelf keuren en onderhouden en wondermiddelen bestaan niet. Het is essentieel dat u kunt vertrouwen op de werking van de aanwezige veiligheidsmiddelen als er zich onverhoopt een calamiteit voordoet.  En kijk altijd wat er nodig is om de brandveiligheid in uw organisatie te borgen in de 12 maanden na controle en onderhoud”.

Nu-Swift

Nu-Swift Brandbeveiliging verzorgt de brandveiligheid bij zo’n 30.000 adressen in Nederland. Met goed opgeleide en gedreven adviseurs kunnen zij uw organisatie helpen om risico’s in kaart te brengen en passende oplossingen te implementeren. Nu-Swift is actief in o.a. de volgende deelmarkten: AED’s, Bedrijfsnoodplannen en Noodplattegronden, BHV en EHBO, Blusmiddelen, Branddetectie, Droge blusleidingen, Noodverlichting, (slimme) Rookmelders, Vrijloopdeurdrangers.

Nu-Swift Brandbeveiliging | www.nu-swift.nl | info@nu-swift.nl | 026 – 3630330

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten