Technische sector investeert steeds meer in coaching om vooraanstaande positie te behouden

Nederland heeft een vooraanstaande positie als het gaat om innovatie in ICT en high-tech. Zo staat Brainport Eindhoven bekend als één van de slimste regio’s ter wereld. Om dit imago hoog te houden ligt de druk op technisch opgeleide kenniswerkers behoorlijk hoog.

Alles moet steeds sneller, veiliger, duurzamer en vooral slimmer. De schaarste aan goed opgeleide techneuten verhoogt die druk nog meer. Vooral de jongere generatie technisch opgeleiden gaat eronder gebukt. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, leidinggeven en communiceren. De technische sector investeert daarom steeds meer in coaching.

Coachen in techniek

Ariëlle van Gestel is docent bij Alba-academie in Veldhoven. Zij geeft al zo’n 25 jaar leiderschapstrainingen en coachopleidingen in de technische sector. “Het dankbare aan deze sector is dat er veel winst te behalen is, vooral op het gebied van coaching, communicatie en het leggen van verbindingen. Technische mensen zijn gewend oplossingsgericht te denken. Het zijn vaak hele rationele denkers en doeners. Dat is efficiënt. Zeker onder tijdsdruk. Maar we verwachten steeds méér output, innovaties en nieuwe technologieën van de sector. Dat gaat niet, met een tekort aan mensen. Specialisten hebben daarnaast vaak niemand om eens mee te sparren en zijn niet gewend om hulp te vragen. Die combinatie zorgt voor uitval, verzuim, burn-outs en veel job-hopping.”

Ariëlle van Gestel

Foto: Ariëlle van Gestel

Inclusive leadership

Ieder mens, elk team en elke organisatie heeft vier kwadranten in zich: denken, doen, voelen en zijn (Inclusive Leadership). Ariëlle: “Bij techneuten is het ‘denken’ en ‘doen’ vaak sterk ontwikkeld. Wat ze minder geleerd hebben, of van nature minder in zich hebben, is het ‘voelen’ en ‘zijn’. Als je leert te kijken naar je kompas, je gevoel, dan leer je ook beter grenzen aan te geven of verbinding te maken met anderen, zodat je het niet allemaal zelf hoeft op te lossen. Je hebt die binnenkant (voelen en zijn) nodig om in balans te blijven. Als je in balans bent, is er meer ruimte voor creativiteit en inspiratie. En dat is precies wat de technische sector nodig heeft.”

Beroepsopleiding Coach Practitioner

Alex van de Mortel, projectleider bij Philips engineering Solutions, en Peter Petter, projectmanager en teamleider bij Arcadis, volgden de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner bij Alba-academie. Ze sturen beiden multidisciplinaire teams aan. Alex: “Juist in die complexe sfeer waar verschillende disciplines met elkaar moeten samenwerken, is coaching van meerwaarde.” Peter: “Ik wilde meer verdieping in het ‘onder de waterlijn’ doorvragen, zodat je sneller en efficiënter tot de kern van een probleem komt. Door het toepassen van de theorie en modellen van de opleiding kan ik mijn coaching bewuster en effectiever inzetten met betere resultaten. Ik heb nu ook meer inhoudelijke bagage om mensen meer proactief in beweging te zetten.”

Alex van de Mortel

Foto: Alex van de Mortel

Alex: “Technische mensen streven naar perfectie. Als projectleider kijk je over disciplines heen en probeer je de balans te vinden tussen wat wordt gevraagd vanuit de klant en in welke mate perfectie daarin nodig is. Soms moet je dan het gesprek aangaan met een medewerker die vastloopt. In plaats van dat ik zelf een oplossing aanreik, heeft de opleiding me tools gegeven om binnen slechts één of twee gesprekken een medewerker of coachee zelf tot nieuwe inzichten te laten komen. De medewerker voelt zich gehoord, raakt weer geïnspireerd, er is meer verbinding en het leidt tot beter resultaat.”

Peter: “Het risico van alle technologische ontwikkelingen is dat we de menskant vergeten. Vroeger liep je gewoon naar je collega toe. Tegenwoordig heb je veel minder fysiek contact. Communicatie wordt steeds digitaler, via mail, chat, WhatsApp. Corona heeft dit nog eens versterkt. Terwijl samenwerking noodzakelijk is voor innovatie, groei en ook voor persoonlijke ontwikkeling. Ik vraag nu nog bewuster bij de koffieautomaat hoe het met iemand gaat.”

Peter Petter

Foto: Peter Petter

De opleiding heeft Alex en Peter ook vooral inzicht gegeven in zichzelf. Alex: “Je kunt pas goed coachen als je jezelf goed begrijpt.”

Urgentie van coaching in technische sector neemt toe

Ariëlle vindt het een positieve ontwikkeling dat de technische sector meer in coachopleidingen investeert: “Verantwoordelijkheden worden steeds lager in de organisatie neergelegd. Bij de doeners op de werkvloer. Zij zijn vanuit het verleden niet gewend om te verbinden met anderen of zelf initiatief te tonen. Daar moeten leidinggevenden dus proactief op coachen.”

Techneuten blijven perfectionisten, dus ze willen wél kwaliteit. Dit sluit perfect aan bij de visie van Alba-academie die geen concessies doet aan kwaliteit. De opleidingen zijn erkend dan wel geaccrediteerd en scoren keer op keer extreem hoog tijdens (inter-)nationale toetsingen.

Auteur: Olga Heeren

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten