TANS en Aventeon: automatiseringsoplossingen in logistiek en transport, ook als het nét even wat complexer wordt

Een match made in heaven. Sinds vier jaar werken TANS en Aventeon samen aan automatiseringsoplossingen voor de logistiek- en transportsector. De twee bedrijven vinden elkaar vooral in de innovatieve ideeën die ze delen. Een interview met Frank Kindt, directeur van Aventeon.

“De samenwerking is zeer aangenaam. Het komt echt van twee kanten en we vullen elkaar aan,” zegt Frank Kindt. Aventeon en TANS werken momenteel samen voor acht verschillende klanten. Ze werkten onder meer aan een vooruitstrevend project met gebruik van data vanuit DEFLog, een verzameling gegevens die vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld.

Een vernieuwend project

“Met dit systeem kunnen planners en chauffeurs direct van allerlei info worden voorzien,” vertelt Kindt, “dat zowel alle statische als dynamische data op zo’n brede schaal en vanuit één bron beschikbaar wordt  gesteld zoals in dit project, is vernieuwend. Dat je daar als transportbedrijf in je planning rekening mee kunt houden en dat de chauffeur er ook meteen wat mee kan. Dat gebeurt allemaal automatisch, maar ook een deel op basis van wat mensen ingeven, bijvoorbeeld als een chauffeur een probleem registreert.”

Hoe de koppeling functioneel werkt

Kindt legt uit hoe dat werkt: “Transportbedrijven krijgen orders binnen die moeten worden verwerkt naar ritten. En die moeten verwerkt op basis van diverse parameters. Dat betekent dat de order bijvoorbeeld wordt ingedeeld naar rit met postcodes, regio’s, skills van een chauffeur of andere parameters. Wij ontvangen deze geplande ritten vanuit het systeem van TANS en presenteren deze aan chauffeurs. Alles wat chauffeurs registreren wordt via een interface weer naar TANS teruggestuurd. De systemen moeten perfect met elkaar kunnen communiceren.”

Aventeon en TANS behoren tot de oprichters van “DALTI”, de vereniging voor ICT-leveranciers actief in  transport en logistiek. Daarbij werken ze samen aan standaardisatie van data om systemen eenvoudig met elkaar te laten communiceren. Dit vraagt om duidelijke afspraken, daarbij wordt gebruik gemaakt van OTM, het Open Trip Model, een standaard taal.

Partnership

Kindt: “Wij fungeren met onze oplossing als een verlengstuk van het product van TANS. We hebben afhankelijkheden naar elkaar toe en dan is het fijn als je op commercieel en technisch niveau elkaar goed weet te vinden. Het is ook meer alsof we collega’s zijn. Een echte partnership.”

“TANS werkt in Nederland ook met koppelingen van andere leveranciers. Maar als een bedrijf nog geen oplossing voor de chauffeurs heeft en er bijvoorbeeld een wat complexer proces ondersteund moet worden, dan worden wij erbij gehaald en dat is hartstikke leuk.”

Maar is het dan weleens ingewikkeld?

“Nee, we weten allebei heel goed wat we doen. In de samenwerking wordt het niet ingewikkeld. Het proces kan complex zijn, maar qua systemen en verantwoordelijkheden is er duidelijk een lijn te trekken,” zegt Kindt. “Wat ik leuk vind aan de samenwerking met TANS is dat het bedrijf net iets afwijkt van het gangbare. We hebben daarin dezelfde interesse en staan achter dezelfde mogelijkheden. We willen net die extra stap zetten.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten