Strategische samenwerking tussen KW1C en Heijmans biedt perspectief

Samen zorgen dat er voldoende jongeren worden opgeleid tot (technisch) personeel op mbo-niveau. Werknemers van de toekomst, die kennis en vaardigheden bezitten waar de arbeidsmarkt in de regio behoefte aan heeft. Nu en in de toekomst. Met deze intentie, vastgelegd in een convenant, tilden Het Koning Willem I College en Heijmans hun samenwerking naar een hoger niveau.

Foto: Jos van Kessel van het Koning Willem I College en Heleen Herbert van Heijmans heffen het glas op de strategische samenwerking.

Op het Koning Willem I College, waar vanwege de lockdown een onwerkelijke stilte heerst, gebeurt iets bemoedigends. Een rendez-vous tussen twee gedreven partners die inzetten op een bundeling van krachten. Heleen Herbert, CCO van Heijmans, en Jos van Kessel, voorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College, zetten hun handtekening onder een overeenkomst, die in principe een looptijd van drie jaar heeft. Dat doen ze in aanwezigheid van Jacques Doomernik, senior adviseur van het Bureau Bedrijven & Relaties van het Koning Willem I College en Jelle van Elk, opleidingscoördinator bij Heijmans.

Integrale benadering

Was een eerder gemeenschappelijk convenant -dat in de zomer van 2017 het licht zag- nog voornamelijk gericht op het terrein van woningbouw, de nieuwe overeenkomst zoomt in op meerdere sectoren. „De moderne ontwikkelingen die alsmaar doorrazen zorgen ervoor dat sectoren als de bouw, infra en techniek steeds vaker in elkaar schuiven in plaats van dat ze traditioneel als afzonderlijke zuilen een eigen bestaan leiden. Vanzelfsprekend vereist dit een méér multidisciplinaire en integrale benadering. Ons onderwijs bereidt studenten hierop voor.”, benadrukt Van Kessel. „Dat soort samensmeltende bewegingen zie je op ons college bijvoorbeeld ook expliciet terug bij Het Talent Atelier, waarbij studenten van diverse opleidingen in gezamenlijke projecten elkaar prikkelen en aanvullen”, vult Doomernik aan.

Handen

„We zijn al jaren bijzonder tevreden over onze samenwerking met het Koning Willem I College. Binnen tal van projecten hebben (oud)studenten hun waarde bewezen. Je kunt nog zo’n mooie plannen bedenken, maar zonder uitvoerende handen ben je nergens”, weet Herbert. „Niet voor niets wordt een groot deel van onze economie door vakkrachten gedreven.”

Heijmans heeft dan ook voortdurend een sterke behoefte aan adequate instroom van (technisch) personeel op mbo-niveau. „De techniek biedt volop perspectief. Ook voor vrouwen, die steeds meer instromen. Door onderwijs en praktijk elkaar meer te laten versterken, bieden we bedrijven en studenten een mooie toekomst. Daar profiteert de hele regio van.”

Stageplekken

Momenteel zijn ongeveer veertig stagiairs van het Koning Willem I College op verschillende niveaus actief bij Heijmans, evenredig verdeeld over bol en bbl-opleidingen. „De meesten werken in de infra, naast de woningbouw en techniek. Maar als het gaat om stageplekken is er veel meer mogelijk dan je misschien in eerste instantie zou denken. Zo hebben we op ons hoofdkantoor regelmatig behoefte aan ondersteunende krachten op uiteenlopende gebieden zoals HR, inkoop en ICT”, verduidelijkt Van Elk.

Los van de invulling van stageplaatsen worden in het convenant intenties beklonken om een nauwe verbinding te maken tussen onderwijs en praktijk, kwaliteitsborging en kennisdeling op meerdere niveaus. Waarbij innovatieve ontwikkelingen speciale aandacht krijgen. Een strategische samenwerking die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, een arbeidsmarkt die in balans is en een goed toekomstperspectief voor bedrijven en werknemers.

Tekst: Chris Korsten

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten