Stichting Schildersvakopleiding: samen sterker

Van vijf naar één. Dat leest als een grote stap en dat wás het ook. Die stap leidde tot de vorming van Stichting Schildersvakopleiding, een samenwerking van vijf op zichzelf staande stichtingen. De Schildersvakopleidingen in Rosmalen, Nuenen, Tilburg, Breda en Nijmegen maken sinds medio 2022 samen deel uit van die nieuwe organisatie. Die wil in deze vorm de komende jaren doorgroeien tot hét regionale opleidingsloket voor de schilders-branche.

Stichting Schildersvakopleidingen is hét opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen. Daarbij komt veel méér kijken dan alleen het hanteren van de kwast. Vanuit de arbeidsmarkt is er immers vraag naar breed opgeleide vaklieden, jongens maar zeker ook meisjes. Steeds meer leerlingen maken vanuit het vmbo de stap naar de vakopleiding, omdat ze beseffen dat ze door voor het mooie schildersvak te kiezen een grote kans op een baan hebben. Omdat de schilders-branche nauw bij de opleiding betrokken is, weet men daar als geen ander wat er in de praktijk gevraagd wordt. De Schildersvakopleiding beseft dat er een grote vraag is naar breed opgeleide vaklieden. Die moeten dat ook bewust voor het vak van schilder blijven kiezen, maar moeten ook weten dat ze méér in hun mars moeten hebben. In de nieuwe opleidingsvorm wordt de lat dan ook duidelijk een stukje hoger gelegd. Zo kan de opleiding mee groeien en blijven groeien met wat de markt vraagt.

Verdere professionalisering

Na het samenvoegen van de vijf voorheen onafhankelijke stichtingen is dan ook snel een koers van verdere professionalisering van het opleidingstraject ingezet. De vraag naar goede en gedreven vakmannen en –vrouwen blijft immers altijd hoog, zo beseft men bij Stichting Schildersvakopleiding. De stip aan de horizon is duidelijk bepaald: zorgen dat er altijd aan die vraag voldaan kan blijven worden. Een hecht en vakkundig team van instructeurs en coördinatoren steekt veel tijd in het onderhouden van contacten met regionale vmbo’s. Dat werpt ook al vruchten af, getuige het toenemende aantal aanmeldingen. Zo wordt er écht werk gemaakt van het toekomstbestendig neerzetten van de vakopleiding. Leerlingen die voor het schildersvak kiezen moeten tegenwoordig thuis zijn in vastgoedonderhoud over de volle breedte. Dat betekent naast schilderen óók zaken als glas, behangen en houtrotisolatie. Het spreekt voor zich dat schilderen de core business blijft, met de bedrijfstak die nauw bij het opleidingsprogramma betrokken is.

Het besef dat een afgeronde schildersvakopleiding direct volop mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt, begint steeds breder te landen. Op alle vijf de locaties worden open dagen goed bezocht. Daar wordt ook duidelijk gemaakt dat de schildersvakopleidingen prima bij aanverwante branches als de bouwsector en de installatiebranche aansluiten, sterker nog: elkaar versterken. Werk doen waarbij je vieze handen krijgt is niet erg, luidt de boodschap die wordt uitgedragen. Steeds meer jongeren én hun ouders onderkennen dat een keuze voor het schildersvak een keuze voor de toekomst is. Met een solide basis draagt Stichting Schildersvakopleiding daar een stevig steentje aan bij. In Rosmalen, in Nuenen, in Tilburg, in Breda en in Nijmegen. Voor méér informatie: www.onderhoudnlopleidingen.nl.

 

 

 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten