Stevige impuls voor gebiedsontwikkelingen in De Kempen

De Kempen ontvangt 2,1 miljoen rijksbijdrage voor de aanpak van zaken als duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie, duurzame energie en het versterken van biodiversiteit. Tal van organisaties en gemeenten hebben de handen ineen geslagen om deze opgaven te realiseren.

De uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Alleen samen kunnen we deze enorme opgaven realiseren zodat we ook in de toekomst verantwoord kunnen oogsten en genieten van al het lekkers, moois en dierbaars wat de Kempen ons te bieden heeft. De
gemeenten Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden, Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en lokale groepen hebben de handen ineen geslagen, met organisatorische ondersteuning van Het Huis van de Brabantse Kempen, om deze opgaven te realiseren.

Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor proeftuinen de Kempen €2.100.000,- aan deze samenwerking beschikbaar gesteld. De looptijd is per directe ingang tot en met 2023.

Samen maken we de Kempen

De proeftuinen hebben een sterke relatie met de thema’s uit de Strategische Kempenagenda 2019-  2025. Deze proeftuinen bieden mogelijkheid om versneld de doelen uit de Kempenagenda te halen. Daarnaast bieden ze bij uitstek de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen, om zo als voorbeeld te kunnen dienen voor andere beekdalen en (natuur)gebieden. De manier waarop we deze uitdagingen als regio aangaan is een unieke aanpak waarbij we samen kennis opdoen, borgen en
delen.

Lees meer over de proetuinen en de verdere aanpak in het complete artikel.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten