Sterker leerklimaat door samenwerking Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen

De zorg van de toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of de aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Om mee te veranderen, is het voor onderwijsorganisaties van belang om te blijven leren, ook door kennis van anderen te benutten.

Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen onderstrepen dit belang door structureel samen te werken aan leerwerkplaatsen waarin gezondheid, opleiding, innovatie en onderzoek samenkomen.

Door de krachten te bundelen, werken de nieuwe opleidingen Gezondheidsprofessional van Gilde Opleidingen en Gezondheid van Fontys Hogescholen samen aan een sterker leerklimaat. Door structureel een netwerk van leerwerkplekken en faciliteiten te bieden waar studenten én docenten werken aan vraagstukken, het doen van onderzoek of op andere wijze van leren. “Deze unieke samenwerking zal de regio ten goede komen”, zegt Gieke van Buren daarover, docent bij Gilde Opleidingen. “Samen zetten we (positieve) gezondheid op de kaart!”

Trainingen voor werkveld

Dat het direct zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de bijscholing die ze gezamenlijk organiseren in mei en juni voor partners in het werkveld. Studenten gaan bij beide opleidingen direct aan de slag met echte praktijkvraagstukken uit de regio. Het leren vanuit deze praktijkvraagstukken staat centraal. De begeleiding vanuit de opleiding Gezondheid vindt deels plaats bij de partners, waardoor echte leergemeenschappen ontstaan. Hoe ze dat als werkplaats optimaal doen, leren ze in de training.

Vraagstuk uit de praktijk

“Een vraagstuk uit de praktijk kan een product zijn, een dienst of een interventie”, zegt Joke Manders, docent bij Fontys Paramedische Hogeschool. “De grote meerwaarde is dat alle studenten tot hun recht komen, omdat in groepsverband alle talenten en competenties aan bod komen. Studenten zullen het beste in elkaar naar boven halen. We besteden daar ook bewust aandacht aan.” Ze vertelt dat bij de mbo-opleiding de focus ligt op de cliënt en zijn omgeving/netwerk en bij de hbo-opleiding de helikopterview meer centraal staat. En dat dus ook zaken als organisatie, beleid, financiën en innovatie uitgebreid behandeld worden. “Op alle niveaus wordt gekeken naar wat nodig is om de gezondheid van de cliënt te verbeteren vanuit het concept positieve gezondheid. We willen het huidige beroepenveld innoveren en technologieën doorvoeren gericht op het bevorderen van kwaliteit van leven.”

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht, neem contact op met Joke Manders via joke.manders@fontys.nl of 06-23381125. Informatie over de opleidingen vind je op de website van de bachelor Gezondheid en de website van de opleiding Gezondheidsprofessional.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten