Steeds meer vraag naar medewerkers in de cryptobranche

Binnen de cryptobranche volgen de ontwikkelingen zich in hoog tempo op. Over de hele wereld wordt fors geïnvesteerd in de blockchaintechnologie, die ongekende mogelijkheden biedt. Waren de cryptomunten tot nu toe vooral geliefd als investeringsobject, uiteindelijk is het de bedoeling dat het alledaagse betaalmiddelen gaan worden. Toch is daarvoor nog een relatief lange weg te gaan, want de meeste bedrijven zijn hierop nog niet voldoende voorbereid.

Dit verklaart waarom bijvoorbeeld finance blockchain jobs momenteel volop beschikbaar zijn. Er is sprake van een explosieve arbeidsmarkt in dit segment, omdat veel ondernemers bang zijn de boot te missen. Ze willen liever voorop lopen in de ontwikkelingen, zodat ze in staat zijn er een graantje van mee te pikken.

Een internationale carrière

Nederland staat van oudsher hoog aangeschreven waar het technologische ontwikkelingen betreft. Hoewel we qua oppervlakte een relatief klein landje zijn, zijn we online juist tamelijk groot. Ons land behoort al jaren tot de landen met procentueel gezien het hoogste aantal internetaansluitingen. Vrijwel iedereen is hier online actief en dat is ook de ontwikkelaars van de blockchaintechnologie niet ontgaan. Ben je op zoek naar een blockchainbaan in Nederland, dan heb je heel wat mogelijkheden. Los daarvan geldt natuurlijk dat juist in deze branche een internationale carrière voor het oprapen ligt. Landsgrenzen bestaan immers online niet meer en werken op afstand neemt anno 2022 een grote vlucht.

Complexe vraagstukken

Voor ondernemers in deze branche wordt de uitdaging intussen steeds groter. Niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt noopt tot creativiteit om de juiste talenten aan je te kunnen binden, ook zien we de kernactiviteiten van financiële teams binnen organisaties geleidelijk veranderen. De focus verschuift steeds meer in de richting van data-analyse en storytelling. Bedrijven krijgen bovendien steeds meer te maken met zaken als kunstmatige intelligentie, slimme machines en de al eerder genoemde blockchaintechnologie. Deze technologie is niet alleen relevant voor het beheren van cryptovaluta, maar wordt inmiddels ook op steeds grotere schaal toegepast voor allerlei vormen van dienstverlening.

Alternatieven voor vertrouwde concepten

Dat beperkt zich niet tot bijvoorbeeld een soort verbeterde versie van het online betaalsysteem PayPal, maar gaat nog veel verder. Het vastleggen van contracten zal in de toekomst ook meer en meer via de blockchain verlopen en deze ontwikkeling raakt bijvoorbeeld ook makelaars en notarissen. Er komen alternatieven voor dergelijke vertrouwde concepten, maar al die ontwikkelingen vereisen vakbekwame medewerkers met kennis van blockchaintechnologie.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten