Steeds meer juridische vacatures blijven onvervuld

Er is dit jaar een forse stijging waar te nemen in het aantal juridische vacatures. In vergelijking met de situatie voor de coronapandemie telde Nederland bij aanvang van de zomervakantie in 2021 ruim zeventien procent meer vacatures in deze sector.

Opvallend is daarbij dat het traditionele advocatenkantoor uit de gratie lijkt te zijn bij de nieuwe lichting juristen. Bovendien is er vanuit vrijwel alle sectoren een aanhoudend grote vraag naar goede juristen, omdat er simpelweg steeds meer juridische kwesties spelen.

Complexiteit neemt toe

Om met dat laatste te beginnen, steeds vaker doen bedrijven, overheidsinstanties, het notariaat en anderen een beroep op juristen. We zien daarnaast ook dat de complexiteit van de materie toeneemt. Vijf jaar geleden concludeerde het Ministerie van Veiligheid & Justitie in het document ‘Juridische beroepen in de toekomst’ al dat de rol van de juridische dienstverleners fundamenteel aan het veranderen is. Dit heeft deels met de globalisering in het bedrijfsleven te maken, waardoor meer dan ooit allerlei zaken dichtgetimmerd moeten worden. Nog veel sterker is echter de invloed van de veranderingen op technologisch gebied. Nieuwe innovaties als de blockchain technologie vragen om specifieke specialisten binnen de juridische branche en leggen een extra druk op de beschikbare capaciteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juridische opleidingen momenteel zeer in trek zijn. Velen zien hier goede kansen om een goede carrière in te maken.

Cultuuromslag

Dat jonge juristen steeds minder vaak kiezen voor een baan bij een gevestigd advocatenkantoor, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld als bedrijfsjurist aan het werk gaan, heeft alles te maken met een cultuuromslag die in ons land heeft plaatsgevonden. Waar we voorheen pas een jurist inschakelden als er ergens in het traject al problemen waren ontstaan, zijn we tegenwoordig vooral preventief bezig. De centrale vraag is steeds hoe we als organisatie zo goed mogelijk kunnen regelen, zodat er geen problemen ontstaan. Voor grotere organisaties is het dan fijn om die kennis zelf in huis te hebben. Voor de bedrijfsjurist is het fijn om mee te kunnen gaan in de flow van het bedrijf en een goede balans te vinden tussen werk en privéleven.

Opleidingsmogelijkheden

Mensen met een juridische achtergrond kom je echter overal tegen, dus niet alleen in het bedrijfsleven. Je hebt bijvoorbeeld de sociaaljuridisch hulpverlener, die mensen helpt met financiële of juridische kwesties. De hbo-opleidingen in dit segment zijn populair en bieden volop kansen op de arbeidsmarkt.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten