SNB gaat voor CO2-neutraal: ‘Op naar de nul’

SNB is al jaren bezig haar CO2-uitstoot steeds verder te reduceren. Het restant van uitstoot dat voorlopig niet nog meer teruggebracht kan worden, wordt vanaf 2021 gecompenseerd door bomen te planten via Trees for All.

‘De ambitie is om SNB volledig CO2-neutraal te laten opereren’, zegt Silvester Bombeeck, directeur van SNB. ‘Om dat te bereiken zijn we onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk aan het reduceren, afvangen en tenslotte compenseren. In die volgorde.’

Een belangrijk deel van de reductie wordt gerealiseerd doordat SNB zijn eigen groene stroom opwekt. ‘We hebben een aantal jaren geleden geïnvesteerd in de installatie zodat we nu elektriciteit opwekken uit de verbranding van zuiveringsslib. Dat doen we met hoogdrukstoomketels in combinatie met twee stoomturbines. In 2019 hebben we bovendien 7.659 zonnepanelen geplaatst op ons terrein. Al met al kunnen we nu in 95 procent van onze elektriciteitsbehoefte voorzien met eigen groene stroom.’

Daarnaast rijden de vrachtwagens van SNB tegenwoordig allemaal op biobrandstof, waardoor ze 90 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van reguliere diesel. Tenslotte heeft SNB haar aardgasverbruik met circa 60 procent weten te verminderen door een andere wijze van onderhoud van de ovens. ‘Vroeger ging elke verbrandingslijn twee keer per jaar in onderhoud. Voor het af- en opstoken is aardgas nodig. Door te kiezen voor een ander onderhoudsconcept hoeft elke lijn nog maar één keer per jaar uit bedrijf. Dit bespaart aardgas en dus ook CO2. ’

Naast reductie helpt ook het afvangen van CO2, zodat het niet in de atmosfeer terecht komt. ‘Een lange pijpleiding brengt de CO2 van onze schoorstenen naar onze buurman in Moerdijk, het bedrijf Omya. Die gebruikt het om calciumcarbonaat van te maken, een witmaker voor papier. Zo wordt dus CO2 opgeslagen in papier.’

Bomen in Bolivia

Al die maatregelen bij elkaar hebben gezorgd voor een imposante afname van CO2-uitstoot over de jaren heen. Maar enige uitstoot resteert nog. ‘Tot we die verder kunnen reduceren of afvangen, hebben we een tussenoplossing gekozen: compenseren. Dat doen we door bomen te planten via Trees for All. Daarmee is SNB nu CO2-neutraal’, zegt Bombeeck.

Trees for All is een stichting zonder winstoogmerk die samenwerkt met onder andere bedrijven als ING, Heineken, ABN AMRO en Scotch & Soda. ‘Samen met onze partners investeren we in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet door wereldwijd bos te planten en te herstellen’, zegt Rik Roskam, partnerships manager bij Trees for All. ‘Ons doel is een bredere impact dan alleen CO2 opnemen. We dragen ook bij aan het herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Daarnaast zijn onze internationale projecten “community-based”: de lokale bevolking is betrokken bij de aanplant en beheer en profiteert van de inkomsten.’

De specifieke uitstoot van SNB wordt gecompenseerd via een bomenplantproject in Bolivia. Dat klinkt geweldig, maar hoe weet je zeker dat die bomen lang genoeg ongestoord kunnen groeien om de volledige CO2-uitstoot te compenseren? ‘Na aanplant kan het inderdaad wel twintig tot dertig jaar duren voor een bos volwassen is’, zegt Roskam. ‘Daarom worden de bomen gemonitord door een gecertificeerde partij.’

Verder naar nul

Roskam kan zich volledig vinden in het beleid van SNB om als eerste in te zetten op reductie. ‘Ons motto is: eerst iets realiseren, dan pas compenseren. Anders zouden bedrijven hun uitstoot gewoon afkopen. Dat is natuurlijk geen duurzaamheid.’ Om de samenwerking te vieren, hebben Roskam, Bombeeck en Frank van den Heuvel, voorzitter van de raad van commissarissen van SNB, op 2 december bomen geplant in het Groene Woud in Brabant. ‘Een symbolische start’, zegt Bombeeck. ‘We hebben vijftig bomen gedoneerd, één voor elke medewerker van SNB.’

Ondertussen blijft SNB verder zoeken naar manieren om de uitstoot verder te verkleinen. Bombeeck: ‘We kijken daarbij vooral hoe wij ons elektriciteitsverbruik verder kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van het aantal frequentieregelaars en door gebruik van ledverlichting, energiezuinige pompen en elektromotoren. Ook zijn we bezig om ons aardgasverbruik verder te reduceren. Op één verbrandingslijn zijn we daarvoor al met een proef bezig.’

Met de compensatie via Trees for All opereert SNB nu CO2-neutraal, maar Bombeeck hoopt dit binnen enkele jaren ook te kunnen bereiken met alleen reduceren en afvangen. ‘Een mooie ambitie. Op naar de “echte” nul.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten