Separaat bluswaternetwerk van Brabant Water op Logistiek Park Moerdijk

De drinkwatervoorziening op maatschappelijk verantwoorde wijze regelen in heel Brabant, dat is de doelstelling van Brabant Water. Kwaliteit, kwantiteit, kosten en duurzaamheid staan hierbij centraal. Samen met andere partijen in de omgeving bedenkt Brabant Water oplossingen om deze doelstelling waar te maken. Frank Verwijmeren, accountmanager overheid bij Brabant Water, vertelt enthousiast over de plannen voor de drink- en bluswatervoorziening op Logistiek Park Moerdijk. Een separaat leidingnetwerk voor bluswater zorgt voor minder drinkwaterverspilling en lagere kosten en investeringen op bedrijfsniveau. Grote voordelen voor bedrijven die zich op Logistiek Park Moerdijk willen vestigen.

Een separaat leidingnetwerk voor bluswater

Op Logistiek Park Moerdijk komen grote distributiehallen te staan waar met name opslag plaats zal vinden. In deze hallen is alleen water nodig voor bijvoorbeeld toiletten en een kleine kantine. Veel capaciteit voor de drinkwatervoorziening is er dus niet nodig. Er worden echter wel grote eisen gesteld aan de brandblusvoorziening en de aanwezigheid van bluswater. Om aan deze eisen te voldoen, legt Brabant Water een separaat leidingnetwerk aan voor de bluswatervoorziening.

Minder drinkwaterverspilling

Traditioneel gezien is er een gecombineerde voorziening voor het drink- en bluswater. Het nadeel van zo’n gecombineerde voorziening op bedrijventerreinen als Logistiek Park Moerdijk is dat je grote leidingen nodig hebt voor water wat je niet verbruikt. Frank licht toe: ‘Er is weinig doorstroming in die leidingen, waardoor lange verblijftijden van drinkwater in de leidingen ontstaan. Dit heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van het drinkwater.’ Dit betekent dat er extra onderhoud nodig is en er wordt drinkwater verspild. Bij een separaat leidingnetwerk hoeft dit niet. Het bluswater hoeft immers niet aan dezelfde bacteriologische betrouwbaarheid te voldoen als het drinkwater.

Lagere kosten op bedrijfsniveau

Met de centrale bluswatervoorziening worden ook de nodige investeringen op bedrijfsniveau bespaard. Wanneer pompen met een groot reservoir op de bedrijfslocatie staan, kost dat enerzijds veel ruimte die ook voor opslag gebruikt kan worden en is er anderzijds veel onderhoud nodig. Door de voorziening centraal te regelen, is er minder ruimte nodig voor minder pompen en wordt het onderhoud centraal verzorgd. Daarnaast zijn bedrijven ervan verzekerd dat ze aan de wettelijke eisen voor hun brandblusvoorziening voldoen.

Samenwerking gebaseerd op vertrouwen

De realisatie van Logistiek Park Moerdijk is een regionale ontwikkeling waar veel partijen bij betrokken zijn. Brabant Water is al jaren in gesprek met het Havenbedrijf Moerdijk over de invulling van dit terrein. Ook partijen zoals de provincie, gemeente en brandweer spelen een belangrijke rol. ‘Zo’n proces lukt alleen als je lang in gesprek bent met elkaar, elkaar respecteert en het project op basis van relatieve gelijkwaardigheid ingaat. Je moet elkaar vertrouwen, anders houd je het niet zo lang vol’, legt Frank uit.

Het eerste bedrijf wat zich op Logistiek Park Moerdijk wil vestigen, heeft zich inmiddels gemeld. De ontwerpfase van het leidingnetwerk is in volle gang. Er moet nog het nodige gebeuren, maar over 1,5 jaar zal het eerste separate leidingnetwerk van Brabant Water klaar zijn voor gebruik. In de toekomst is dit ook geschikt voor andere nieuwe bedrijventerreinen waar, net als op Logistiek Park Moerdijk, weinig water wordt verbruikt.

Auteur: Tamara van den Berge

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten