Schrijf je nu in voor de masterclass ‘Brede Welvaart’ van Metropoolregio Eindhoven

De vierde masterclass van dit jaar wordt het alweer voor Metropoolregio Eindhoven: op 6 september gaat dr.ir. Joks Janssen dieper in op het thema 'Brede Welvaart' Hierbij gaat het niet om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van de bevolking.

De regio Zuidoost-Brabant is economisch gezien, afgemeten aan het bbp, een van de sterkste en snelst groeiende regio’s van Nederland.

Het bbp als richtsnoer voor beleid kent echter ook zijn beperkingen, het bbp zegt iets over hoe het met de economie van een gebied of land gaat, maar is te beperkt om de sociale en ecologische vooruitgang in beeld te brengen. Ook zegt het weinig over hoe de inwoners hun leven waarderen en of ze gelukkig zijn.

Een brede kijk op welvaart is nodig om recht te doen aan wat mensen waardevol vinden.
Bij brede welvaart gaat het namelijk niet langer om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van de bevolking. Welvaart in brede zin gaat over de mogelijkheden van mensen om een leven te leiden dat ze positief waarderen. Ons geluk en ons welzijn wordt immers sterk bepaald door waar (en hoe) we wonen, en door de mogelijkheden die onze directe omgeving biedt voor werk, school, ontspanning en sociale interactie, ons daily urban system. Het gaat, kortweg, om de kwaliteit van leven én van de leefomgeving. En daar spelen regionale factoren een rol. Met de verbreding van het welvaartsbegrip wordt er automatisch aandacht gevraagd voor de omstandigheden waarin mensen leven.

Dus: naast aandacht voor economie ook oog voor sociale en ecologische doelen.
Werk en inkomen worden niet langer beschouwd als zaligmakend voor geluk. Gezondheid, gemeenschapszin en de natuurlijke leefomgeving tellen ook mee. Wat betekent het kijken door een Brede Welvaartsbril nu voor gemeenten en regio voor beleid en samenwerkingsagenda’s?

Masterclass Brede Welvaart

Joks Janssen is, als Professor of Practice, verbonden aan Tilburg University en de Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de regio’. Daarnaast is hij werkzaam als senior adviseur-onderzoeker voor het onderzoeksbureau Pon & Telos.

De masterclass duurt 1 uur en wordt digitaal georganiseerd op maandag 6 september van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens de presentatie is er ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. U kunt zich nu al aanmelden voor deze Masterclass via een formulier op de website van Metropoolregio Eindhoven.

Meer masterclasses

Na deze masterclass over Brede Welvaart komen in september de volgende onderwerpen nog aan bod: stad-land en economische ecosystemen.

De eerste drie masterclasses in deze serie, met de onderwerpen Daily Urban System, het mobiliteitsvraagstuk en klimaatadaptatie zijn ondertussen terug te kijken mocht u daar iets van gemist hebben. Lees meer over het programma van de Masterclasses in 2021.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten