Samen duurzaam ondernemen in 2022

Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vragen: is dit maatschappelijk verantwoord en hoe kunnen we waarde toevoegen? Door verantwoorde keuzes te maken in de hele bedrijfsvoering, komen we dichter bij de optimale balans tussen people, planet en profit. We kiezen er bewust voor extra zorg voor de natuur te dragen.

Duurzaam watergebruik

De Brabantse natuur is de beste bescherming van ons drinkwater. Daarom staat de bescherming van onze bronnen, het grondwater, voorop. We werken bewust aan de balans tussen flora, fauna en de natuurlijke drinkwaterbronnen.

Dit is hard nodig, omdat onze nationale zoetwatervoorraad kwetsbaar is. Door langdurige droogte, klimaatverandering en vervuiling is slimmer omgaan met water hard nodig. Op alle fronten. Daarom ligt onze focus op verlaging van het watergebruik. Zowel van onszelf als van uw bedrijf.

Wij denken graag met u mee

Door niet teveel te gebruiken en water te hergebruiken waar mogelijk bespaart u kosten en levert u een bijdrage aan een duurzame maatschappij.

Circulaire waterhuishouding

Wilt u weten waar mogelijkheden liggen om water te besparen of te hergebruiken? Maak dan gebruik van de Brabant WaterScan. Deze scan brengt uw waterstromen in beeld. Op basis daarvan adviseren wij u over kansen voor besparingen en de eventuele inzet van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater, hemelwater of effluent. Drinkwaterkwaliteit is immers niet altijd nodig. We maken gebruik van de 3R benadering waarbij de potentie van Reduce, Reuse en Recycle in beeld wordt gebracht. Meer weten? Bekijk hieronder dan ons filmpje van de Brabant WaterScan.

Monitoring en lekdetectie

Wilt u lekkages snel detecteren en zo gevolgschade en verspilling voorkomen? Geen gedoe met meterstanden en administratieve rompslomp? Dan is de meetdienst WaterBewust iets voor u.

Hoe gaat dit in zijn werk? Bekijk hieronder het filmpje voor onze meetdienst WaterBewust.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten