Rode Kruis enthousiast over LCB Zorgplein. Heruitgifte is noodzakelijk om ons zorgstelsel betaalbaar en bereikbaar te houden!

Op 3 februari bracht Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, een bezoek aan het LCB Zorgplein in Oosterhout. Ze werd daar enthousiast ontvangen door de grondleggers van het initiatief: Piet Berkers (themamanager LCB Zorglogistiek) en Leo Kemps (directeur LCB). Het LCB Zorgplein is een verzamelplaats van geretourneerde verpleeg- en verzorgingsartikelen die na keuring nogmaals worden uitgegeven.

Al enkele jaren is LCB Zorglogistiek, één van de 6 onderzoeksthema’s van Logistics Community Brabant, bezig met acties om verspilling van medicatie en verpleegartikelen in Nederland terug te dringen. Dit gebeurt aan de hand van diverse projecten zoals: een awareness campagne onder medicijngebruikers in Noord-Brabant, extra inleverlocaties bij supermarkten en het ophalen van overtollige verpleegartikelen en incontinentiematerialen bij zorginstellingen.

Samenwerking

In 2020 startten het Rode Kruis, Breda University of Applied Sciences en LCB een samenwerking om de maatschappelijke veranderingen in de samenleving te onderzoeken. Aanhakend op het LCB-onderzoek over verspilling van verzorgings- en verpleegartikelen, begon het Rode Kruis in 2021 een samenwerking met LCB in het kader van de Regiodeal. Doelstelling van dit project, is om verspilling in de markt tegen te gaan en te onderzoeken op welke wijze producten hergebruikt kunnen worden. Via reeds gehouden inzamelingsacties in de gemeenten Breda en Altena werden verschillende artikelen opgehaald en na zorgvuldige controle aangeboden aan Suriname, Panama en Sierre Leone. Marieke van Schaik: ‘Het Rode Kruis help kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. Het is zonde dat ongebruikte artikelen in grote aantallen worden weggegooid; artikelen waar we veel mensen mee kunnen helpen. Daarom is het fantastisch dat in het project met LCB goederen opgehaald worden en via het Rode Kruis weer ingezet worden voor de meest kwetsbare mensen.’

Uitbreiding LCB Zorgplein

Voor de nabije toekomst werkt LCB aan uitbreiding van het Zorgplein. Piet Berkers: ‘Wij hopen dat wij meer zorginstellingen en ziekenhuizen aan ons kunnen binden. Naast het inzamelen en uitgeven van de verpleeg- en verbandmaterialen, gaan wij door met alle vergunningen en de politieke lobby rondom medicatie heruitgifte. Want in die hoek valt nog veel meer te winnen. Ons ultieme doel: een significante bijdrage aan een circulaire sector in 2025’.

Regiodeal Retourmedicatie

LCB kan deze samenwerking en pilots uitvoeren onder de noemer van de Regiodeal Retourmedicatie. Deze subsidie, die verstrekt is voor de duur van 3 jaar, geeft het LCB-thema Zorglogistiek de ruimte om te onderzoeken in hoeverre een centrum voor heruitgifte economisch en maatschappelijk op een verantwoordelijke wijze haalbaar is.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten