ROC Rivor viert lustrum: 30 jaar mbo-onderwijs in regio Rivierenland

Dertig jaar geleden, op 1 april 1993, ondertekenden zeven onderwijsinstellingen in de regio Rivierenland de fusieakte voor één school voor middelbaar beroepsonderwijs en daarmee was de start van het ROC een feit. Onder de naam ROC Gelders Rivierengebied werd het mbo-onderwijs verder vormgegeven. In 2003 wijzigt de naam naar het huidige ROC Rivor. De school is trots op het 6e lustrum en staat daar dit jaar bij stil.

Het ROC heeft in zijn dertig jarig bestaan vele ontwikkelingen doorgemaakt, en is als onderwijsinstelling altijd van groot belang geweest in de regio. En nog steeds is ROC Rivor, met een breed aanbod mbo-opleidingen, maar ook inburgerings- en educatieactiviteiten, onmisbaar in het Rivierengebied. Mbo’ers zijn heel hard nodig, juist ook in deze regio. Regionale bedrijven staan te springen om vakmensen.

Heel belangrijk is dan ook de samenwerking met partners in de regio om het onderwijs mede vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wereld van nu. “Zodat we vakmensen afleveren die ook mee kunnen bewegen in een continu veranderende wereld”, aldus Stan Vloet, voorzitter College van Bestuur.

De student: jongeren én volwassenen

Niet alleen jonge studenten, maar ook steeds meer volwassen studenten volgen een opleiding bij ROC Rivor. Stan Vloet: “In het kader van een leven lang leren, verwelkomen we de laatste jaren steeds meer volwassenen bij ons op school. Binnen het Rivor-volwassenenonderwijs zijn veertigers en vijftigers zeker geen uitzondering. Zij laten zich bijvoorbeeld omscholen of volgen bijscholing. Voor deze doelgroep hebben we flexibele opleidingstrajecten.
Het is belangrijk dat we als ROC meebewegen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat ook wij blijven vernieuwen en daardoor relevant zijn. Behoud van kwalitatief goed onderwijs in de regio is ons doel, en zal ook in de toekomst altijd ons doel blijven.”

Vieren

“Uiteraard laten we het 30-jarig bestaan niet zomaar voorbij gaan”, aldus Stan Vloet. “Zonder onze betrokken medewerkers, waarvan sommigen ook een 6e lustrum vieren, zou ROC Rivor niet zijn wat het nu is. Dat verdient zeker aandacht!”

Jubileumboek

Geïnteresseerd in de geschiedenis van ROC Rivor en de ontwikkelingen in het onderwijssysteem? Ter gelegenheid van het destijds 25 jarig bestaan is er een jubileumboek uitgebracht. Daar zijn nog enkele exemplaren van beschikbaar. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u een gratis exemplaar aanvragen via cvb@rocrivor.nl. Zolang de voorraad strekt.

Over ROC Rivor

ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn vestigingen in Geldermalsen en Tiel. ROC Rivor rust mensen toe voor de samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, onder andere gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten