Rijn IJssel: blijf bij in je vakgebied

De tijd waarin je een opleiding volgde en vervolgens gedurende je loopbaan amper iets aan bijscholing deed, behoort voorgoed tot de verleden tijd. De continue (technologische) veranderingen vereisen nieuwe competenties en actuele bijscholingen. Rijn IJssel is hiervoor de specialist in de regio.  

“Rijn IJssel biedt initieel onderwijs op mbo-niveau aan jongeren”, vertelt Wouter Groothedde, clusterdirecteur Entree & Maatwerk. “Binnen Rijn IJssel verzorgen wij uiteenlopende bij- en nascholingscursussen en trainingen voor diverse branches. Het aanbod is bestemd voor zowel individuen die zich op een specifiek vlak willen bijscholen als op maat gemaakte trajecten voor groepen werknemers.”

Innovaties 
De technologische wereld verandert in hoog tempo, vertelt Jan van Boekel, directeur Techniek & ICT bij Rijn IJssel. “Innovaties zoals robotisering, automatisering en de ontwikkelingen in de mobiliteit volgen elkaar rap op. Deze vernieuwingen raken alle branches en vereisen kennis die up to date is. Neem de auto-industrie: de motoren zijn veranderd van benzine en diesel naar elektrisch en steeds vaker ook waterstof en binnenkort zelfrijdende auto’s. Al deze ontwikkelingen vragen om een ander soort educatie voor onze jongeren, maar ook om bijscholing voor de mensen die al in deze branche werken. Wil je je werk goed kunnen blijven doen, dan is leven lang ontwikkelen noodzakelijk en dat is waar wij sterk in zijn als Rijn IJssel. Wij helpen werkenden om bij te blijven in hun vak.”

Kortdurend
Langdurige educatietrajecten voor mensen in het werkveld, zoals een opleiding van een paar jaar, zijn niet meer populair. Groothedde: “Er zijn natuurlijk altijd mensen die dat wel doen en dat is ook prima, maar noodzakelijk is het niet. De kennis die je in het eerste jaar opdoet, kan al zo maar weer verouderd zijn als je je diploma gaat ophalen. Belangrijk is dat je de kennis in de vorm van een training of kortdurende cursus optimaliseert zodat je je werk goed kunt uitoefenen.”

Aan die zo noodzakelijke kennis wordt niet altijd gedacht bij innovators en beleidsmakers. Zij schreeuwen van de daken hoe belangrijk een specifieke uitvinding is en hoe noodzakelijk voor het milieu, maar vergeten nogal eens de personele invulling. Van Boekel: “Een passend voorbeeld is de opkomst van verduurzaming van de gebouwde omgeving. We willen allemaal van het gas af en overstappen naar duurzame energie. Een uitstekende ontwikkeling voor mens en milieu, maar er moeten wel mensen zijn die de beschikbare apparatuur hiervoor kunnen plaatsen en in de toekomst kunnen onderhouden. Daar kijken wij als onderwijsinstituut voortdurend naar bij de samenstelling van ons aanbod.” 

Afstemming met werkveld 
Rijn IJssel werkt intensief samen met het bedrijfsleven, instellingen zoals ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. “Van het werkveld horen wij graag wat de actuele en toekomstige scholingsvraag is, zodat wij ons aanbod daarop kunnen samenstellen”, aldus Groothedde.

Inclusiviteit op de arbeidsmarkt
Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij Rijn IJssel terecht. “We willen hen aan ons binden en ondersteunen”, gaat Groothedde verder. “Wie nu nog niet geschikt is voor een bepaalde volledige functie, wordt door ons in een beperkt aantal werkprocessen geschoold. Dat noemen we job carving. Op die manier kunnen zij voor een gedeelte van de functie helemaal aan het werk.”

In het kader van job carving is Rijn IJssel voortdurend in gesprek met het Werkgevers Servicepunt, het Regionaal Werkbedrijf, Salabor, diverse gemeenten en het UWV. Ook onderwijzen buiten de school is volop in ontwikkeling. Groothedde: “Daar waar mogelijk voeren we het onderwijs zelfs fysiek ergens anders uit. Dat gebeurt nu al bij de opleidingen Zorg & Welzijn waar we het onderwijs hebben verplaatst naar enkele zorginstellingen. Het werkt naar twee kanten positief: studenten worden voorbereid op de werkomgeving waarin ze later terechtkomen en de mensen die al werken, kunnen leren van de kennis van de studenten.

Dit interview verscheen eerder in Hét Ondernemersbelang.

Leven Lang Ontwikkelen
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen helpt Rijn IJssel jou of jouw werknemers graag bij het op peil brengen van kennis en vaardigheden. Beter opgeleide medewerkers leidt immers tot een nog beter bedrijfsresultaat. We bieden een breed scala aan cursussen, trainingen en opleidingen aan. We werken daarbij nauw samen met het bedrijfsleven in regio Arnhem. Interesse in een scholingstraject? Ga naar www.rijnijssel.nl/contractactiviteiten

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten