Reststromen als grondstoffen: duurzaam en kostenbesparend

Reststromen zijn stromen die overblijven tijdens het productieproces. Vaak worden deze materialen, biomassa en stoffen gezien als afval terwijl ze in veel gevallen gebruikt kunnen worden als grondstof voor jouw onderneming of voor het bedrijf van een andere ondernemer. Impuls Zeeland organiseert samen met haar partners regelmatig werksessies waarin we samen met Zeeuwse bedrijven samenkomen om te inventariseren met welke reststromen deze bedrijven zitten. Daar blijft het niet bij, we kijken tijdens zo’n sessie ook of er bedrijven zijn die we aan elkaar kunnen koppelen: kunnen reststromen van de een gebruikt worden als grondstof voor de ander? Lukt dit niet tijdens de sessie dan voeren we de gegevens in binnen onze database om te kijken of daar matches uit ontstaan.

Waarom doen we dit eigenlijk?

Het streven naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt vaak genoemd als een ambitieus en belangrijk doel. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de transitie naar een circulaire economie een complex en langdurig proces is, dat afhankelijk is van verschillende factoren zoals technologische ontwikkelingen, beleidsmaatregelen en veranderingen in consumentengedrag. Toch raden wij bedrijven aan om alvast aan de slag te gaan met circulaire bedrijfsprocessen waar het (her)gebruiken van reststromen een onderdeel van is.

“Juist op van die natuurlijke momenten als er onderhoud, vernieuwing of een uitbreiding nodig is,is het heel essentieel dat je op dat moment gaat nadenken: is dit nu de manier om in de toekomst mijn producten te blijven maken?” – Carola Helmendach-Nieuwenhuize

Wat zijn reststromen precies?

Reststromen zijn materialen of producten die overblijven bij een productieproces of als afval worden beschouwd, maar die nog steeds een bepaalde waarde hebben. Het gaat om materialen die niet meer worden gebruikt voor hun oorspronkelijke doel, maar nog wel nuttig kunnen zijn in andere processen voor jouw eigen bedrijf of het bedrijf van een andere ondernemer.

Enkele voorbeelden van reststromen zijn:

 • Industriële reststromen: metaal-, plastic-, textiel- en papierafval. Maar ook bouw- en sloopafval zoals puin en betonresten.
 • Organisch afval: voedselresten, gft-afval en hout.
 • Restwarmte
 • Restwater

Wat kan ik met mijn reststromen doen?

Deze reststromen kunnen vaak nog gebruikt worden als grondstof voor andere producten, of als energiebron. Rest warmte is de warmte die vrijkomt bij een productieproces en meestal verloren gaat. Deze restwarmte kan worden hergebruikt als energiebron voor andere processen binnen jouw eigen bedrijf maar het kan ook uitgewisseld worden tussen verschillende bedrijven. Op deze manier bespaar je energie en beperk je de CO2-uitstoot. Restwater kan worden behandeld en gereinigd zodat het geschikt is voor de landbouw bijvoorbeeld.

Wat is het verschil tussen groene & organische reststromen en industriële reststromen?

Groene reststromen zijn afkomstig van natuurlijke bronnen zoals planten en bomen, en ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van landbouw- of tuinbouwactiviteiten. Deze reststromen zijn vaak organisch van aard, zoals plantaardig afval of mest, en kunnen worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld biobrandstoffen, compost of veevoer. Industriële reststromen daarentegen zijn afkomstig van industriële processen en hebben vaak een andere samenstelling dan groene reststromen. Voorbeelden van industriële reststromen zijn metaalslijpsel, plastic afval en bouwafval. Deze reststromen kunnen ook worden hergebruikt als grondstof, bijvoorbeeld door het recyclen van metalen of het verwerken van plastic afval tot nieuwe producten.

Wat levert het (her)gebruik van reststromen mij als ondernemer op?

Naast het feit dat het bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering en een beter milieu, kan het ook financiële voordelen met zich meebrengen.

 • Kostenbesparing: Door het hergebruiken van reststromen als grondstof of energiebron, kunnen kosten voor de aanschaf van nieuwe grondstoffen of energiebronnen worden bespaard. Dit kan resulteren in lagere productiekosten en een hogere winstmarge.
 • Opbrengst uit verkoop: Reststromen die niet meer bruikbaar zijn in het eigen productieproces, kunnen vaak nog worden verkocht aan andere bedrijven die deze materialen wel kunnen gebruiken. Dit kan een extra inkomstenbron opleveren.
 • Afvalverwerkingskosten: Door reststromen te hergebruiken, kan de hoeveelheid afval worden verminderd en daarmee ook de kosten voor afvalverwerking.
 • Milieuheffingen: In sommige landen en regio’s worden milieuheffingen geheven op afval en emissies. Door het hergebruiken van reststromen en het verminderen van afval en emissies, kunnen ondernemers besparen op deze heffingen.
 • Duurzaam imago: Het hergebruiken van reststromen draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering en kan een positief effect hebben op het imago van het bedrijf. Dit kan leiden tot meer klanten en een hogere omzet.

Wil jij aan de slag gaan met het verwaarden van jouw reststromen?

Onze werksessies die mogelijk gemaakt worden via het programma Symbiosis for Growth (S4G) bieden een mooie gelegenheid om praktisch en kosteloos aan de slag te gaan.

 • We helpen jou inzicht te geven in wat jij te bieden hebt en welke kansen jou dit op kunnen leveren
 • Je leert bedrijven uit de regio kennen om hier (circulair) mee samen te werken
 • Ook kennis, capaciteit en faciliteiten kunnen uitgewisseld worden tijdens deze sessie
 • Het programma heeft al geresulteerd in meer dan 385 matches!
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten