Renovatie waterzuiveringsinstallatie FrieslandCampina DMV in volle gang

De natuurlijke ingrediënten uit melk en kaaswei zijn onmisbaar voor onder meer de farmaceutische industrie, babyvoeding en de jongdiervoederbranche. Wereldwijd vertrouwen producenten daarvoor op de ingrediënten van Royal FrieslandCampina.

Foto: Noud Langenberg (links) en Marc van Hal(rechts) bij de locatie van de waterzuiveringsinstallatie op het terrein van FrieslandCampina DMV.

Een van de grootste melkverwerkers van deze internationale toponderneming staat in Veghel: FrieslandCampina DMV. Een essentieel onderdeel in het productieproces? Water.

Het managen, bronneren en opwekken van proceswater verzorgde FrieslandCampina DMV jarenlang in eigen beheer. Totdat de watervraag te hoog werd. Sinds 2006 beheert Brabant Water de waterzuiveringsinstallatie van de Veghelse plant en leveren we jaarlijks ruim twee miljoen kuub water. Met de renovatie van de waterzuiveringsinstallatie en het slaan van twee nieuwe bronnen leveren we ook in de toekomst goed en goedkoop drink- en proceswater. “De capaciteit van onze bronnen ging achteruit en het opwerken ervan gaf niet meer het gewenste resultaat”, verklaart utilitymanager Noud Langenberg van FrieslandCampina DMV. “Als vaste partner heeft Brabant Water ons geholpen met de oplossing. Zo nemen zij de investering van de twee nieuwe bronnen voor hun rekening en wordt tegelijkertijd het opwerkstation gerenoveerd. De pompen zijn al geplaatst en afgestemd op de eisen van deze tijd. Als begin volgend jaar de renovatie helemaal is afgerond, is de waterlevering voor de komende twintig jaar geborgd. Een hele zorg minder.”

Continuïteit productieproces

De renovatiewerkzaamheden gingen vorig jaar november van start. Brabant Water exploiteert de waterzuiveringsinstallatie en is betrokken bij de renovatie ervan, terwijl dochteronderneming HydroBusiness als eigenaar van de installatie het projectmanagement van de renovatie verzorgt. “Een kritisch proces, want ook tijdens de renovatie mag het productieproces absoluut niet stilvallen”, zegt Marc van Hal, accountmanager industrie bij Brabant Water. “Als de waterlevering ook maar een half uur stagneert, heeft dat direct gevolgen voor alle andere plants in Nederland. Daarom bespreken we elke stap tot op minuutniveau door. Maar spannend blijft het.” Noud Langenberg beaamt dat: “Neem het inpluggen van de twee waterbronnen of de overdracht van de nieuwe automatiseringssoftware. Dat zijn voor ons de meest kritische momenten. Natuurlijk kun je dat van tevoren testen, maar de praktijk is soms weerbarstiger. Gelukkig hebben we tot de dag van vandaag 24/7 kunnen doordraaien.”

Inzetten op waterbesparing

Met het vernieuwen van de waterzuiveringsplant zetten we tegelijkertijd flinke stappen in het besparen van water. Een ontwikkeling die de komende jaren nog meer aandacht krijgt. Daarom kijken wij samen met FrieslandCampina DMV naar extra waterbesparingsmogelijkheden. Noud Langenberg: “Brabant Water wil altijd met ons meedenken over waterbesparings- en duurzaamheidsprojecten. Fijn, want waterreductie is een heel belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. Ons doel? Volledig circulair watergebruik in 2050.” Marc van Hal: “Samen werken we aan de inspanningsverplichting van die duurzaamheidsgedachte. Zodat ook toekomstige generaties gewoon de kraan kunnen opendraaien om van lekker, schoon en veilig drinkwater te genieten.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten