Regio Foodvalley werkt samen om regio te ontwikkelen

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken in Regio Foodvalley nauw samen om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Deze triple helixsamenwerking is in 2021 verdergegaan als Economic Board Regio Foodvalley. Jan Jacob van Dijk (bestuursvoorzitter van de Christelijke Onderwijs Groep (COG). is voorzitter van de Econmic Board en vormt samen met René Verhulst (voorzitter Regio Foodvalley) en Martin Ruiter (voorzitter VNO-NCW VeluweVallei en Gelderland) als vice-voorzitters het dagelijks bestuur.

De Economic Board bewaakt de voortgang van de Strategische Agenda 2020-2025, waarin is vastgelegd wat de partners samen willen bereiken. Jan Jacob van Dijk is sinds afgelopen zomer voorzitter van de Economic Board Regio Foodvalley. Hij vertegenwoordigt de onderwijskolom en heeft het stokje overgenomen van Martin Ruiter, die vanuit de ondernemers als eerste de voorzittersrol vervulde. Verbinding zoeken en goed met elkaar het gesprek blijven voeren is essentieel in de grote ontwikkelingen waar de regio voor staat, zo stelt Van Dijk: “We hebben elkaar bikkelhard nodig.”

landbouw

Stevig aan de bak

De Economic Board is aan de slag gegaan met de Strategische Agenda 2020-2025 waarin het gaat over onder meer landbouw, voeding, energie, arbeidsmarkt en circulaire economie. “We kunnen stevig aan de bak met de samenwerkings-agenda”, zegt Van Dijk. “Er gebeurt al heel veel om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Maar er zijn allerlei trends en ontwikkelingen die de regio in de hele breedte aangaan. De economie gaat fundamenteel veranderen en dat heeft uitstraling op meer dan de landbouw alleen.”

Inspelen op de actualiteit en steeds vooruit kijken is daarom van groot belang, beaamt de voorzitter. “Veranderingen gaan snel. De Strategische Agenda is als het ware al verouderd zodra deze is gedrukt, dus je moet de agenda voortrollend maken”, zegt Van Dijk. “Er zijn voortdurend veranderingen. Waar aan het begin van de looptijd de nadruk lag op fijnstof, is nu stikstof hét thema”, geeft hij als voorbeeld. “En op het gebied van energie vraagt betaalbaarheid nu veel aandacht, waar eerder de nadruk lag op duurzaamheid.” In deze ontwikkelingen kan de Economic Board van waarde zijn, vindt Van Dijk: “Vanuit onze achterbannen kunnen we goed signaleren wat er speelt en een rol van betekenis spelen richting regionale partners én de landelijke overheid.” Dit doet de Economic Board onder meer door adviezen uit te brengen en netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Zinvol en constructief gesprek

Van Dijk ziet dat de regio voor grote uitdagingen staat. “Veranderingen als gevolg van de stikstofplannen zullen de boventoon voeren”, verwacht hij. “Ook de energietransitie, human capital en circulaire economie vragen veel aandacht. We krijgen het de komende tijd best zwaar voor de kiezen.” Zijn ambities voor de komende periode laat de voorzitter daarop aansluiten. “In een gepolariseerd debat is het niet gemakkelijk om goed met elkaar het gesprek te blijven voeren. Als dat lukt, dan ben ik al heel tevreden. Verbinding zoeken is noodzakelijk om alle opgaven voor elkaar te krijgen. De Economic Board is maar een klein radertje in het geheel, maar we kunnen wel vanuit alle partijen een zinvol en constructief gesprek voeren.”

Om een goede aansluiting te houden met het bedrijfsleven, is samenwerking met werkgevers hard nodig, zo stelt Van Dijk. “Niet alleen om samen stageplaatsen in te richten. Het bedrijfsleven moet aangeven waar over een paar jaar behoefte aan is. Welke trends zien bedrijven? We vragen dus visie van ondernemers, want je bent zo zeven jaar verder voordat een nieuw onderwijsprogramma is ontwikkeld én de eerste lichting de opleiding heeft afgerond.” De vraag naar het belang van samenwerking kun je ook omdraaien, stelt Van Dijk: “Wat gaat er mis als er géén overleg is? Dan zie je elke keer opnieuw dat we elkaar bikkelhard nodig hebben.” “We willen laten zien dat veranderingen perspectief geven voor de toekomst. En hoe we daar door het leggen van verbindingen zinvol aan bij kunnen bijdragen. Als ik straks het voorzittersstokje overdraag hoop ik dan ook terug te kijken op een leuke periode waarin we plezier hebben gehad met elkaar en tegelijkertijd stapjes vooruit hebben gezet.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten