Provincie Noord-Brabant en Rijk stellen 45 miljoen beschikbaar voor innovatief mkb

De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken investeren €45 miljoen om het kapitaal van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) te versterken. Met deze investering kan de BOM extra investeren het Brabantse mkb. Door de coronacrisis is het voor het (innovatief) mkb steeds lastiger om aan financiering te komen, terwijl de behoefte groot is.

“Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie. Door de coronacrisis komt de doorontwikkeling van innovatie en technologie onder druk te staan, dat mag niet stilvallen”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Kansrijke bedrijven hebben perspectief nodig om te kunnen blijven investeren, dat verdient onze ondersteuning. Zo blijven we in Brabant werken aan het verdienvermogen van morgen en overmorgen.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Het is belangrijk dat we in deze tijd de werkgelegenheid en bedrijvigheid beschermen en investeren in het verdienvermogen van de toekomst. Extra investeringen bieden ondernemers perspectief om straks weer zo sterk als mogelijk uit deze crisis te komen. Samen met de Provincie Noord-Brabant, de BOM en ondernemers leggen we hiermee een basis voor het economisch herstel in de toekomst.”

Noodpakket banen en economie

De investering van het Rijk is onderdeel van het Noodpakket banen en economie. Hierin stelt het kabinet €150 miljoen beschikbaar voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de BOM. Hiermee kunnen zij middels nieuwe financieringsrondes de financiële positie van de veelal innovatieve mkb-ondernemingen in hun portefeuille versterken. Brabant en het Rijk investeren ieder €22,5 miljoen in de BOM.

Brigit van Dijk-van de Reijt, algemeen directeur van de BOM: “Innovatie en ondernemerschap vormen de basis voor het toekomstig verdienvermogen van Brabant. Vanuit een ‘impact first’ en missiegedreven aanpak draagt de BOM nadrukkelijk bij aan de maatschappelijke transities op het gebied van energie, agrofood, gezondheidszorg en de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. Deze kapitaalversterking van onze aandeelhouders PNB en EZK stelt ons nog beter in staat de meest toonaangevende innovatieve ondernemingen te helpen ontwikkelen en financieel te ondersteunen. Zo dragen wij met onze partners bij aan een sterke toekomstgerichte economie.”

Brede herstelaanpak corona Brabant

Deze investering past binnen de brede herstelaanpak voor de coronacrisis in Brabant, waarmee de provincie sneller en sterker uit de crisis moet komen. De investering komt bovenop de eerder aangekondigde Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant. Hierin investeren de provincie Noord-Brabant, de BOM en 12 Brabantse gemeenten in zo’n 80 projecten die de groei en het herstel van de provincie moeten versnellen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten