Provincie en Brabantse steden willen BrabantRing oprichten

Moderne digitale toepassingen stellen hoge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid van digitale verbindingen. Zeker als het om maatschappelijke toepassingen gaat, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs of verkeersmanagement.

Om dit te faciliteren, willen de provincie Noord-Brabant en de Brabantse steden een eigen gesloten netwerkverbinding oprichten: de BrabantRing.

Maatschappelijke organisaties gebruiken momenteel het internet om verbindingen te leggen, maar dat is kwetsbaar. Via het internet kan de verbinding bijvoorbeeld verbroken of gehackt worden, wat bij deze essentiële diensten niet mag gebeuren. Om een veilige, betrouwbare en snelle digitale verbinding te kunnen garanderen, willen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch en Tilburg de BrabantRing oprichten.

Wat is de BrabantRing?

De BrabantRing is een gesloten regionaal netwerk – een soort intranet – waar maatschappelijke organisaties en bedrijven hun digitale diensten over kunnen laten lopen. De BrabantRing koppelt bestaande glasvezelnetwerken aan elkaar met eigen netwerkapparatuur. Hierdoor kan data veilig en betrouwbaar worden gedeeld zonder tussenkomst van het internet of een internetprovider. Er ontstaat een gesloten netwerkverbinding tussen samenwerkende organisaties en de Brabanders die met hen in contact staan. Het netwerk van de BrabantRing is onafhankelijk en open voor aanbieders van diensten.

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant: “Met de BrabantRing verzekeren we een veilige, snelle en betrouwbare verbinding voor de Brabander met de overheid, het ziekenhuis of hun school. Daarnaast is het een innovatieversneller voor bedrijven met slimme digitale toepassingen. Als koploper in de data-economie is dit een belangrijke vereiste voor een innovatieve economie. Tegelijkertijd verbeteren we hiermee de brede welvaart van onze inwoners en plukt iedereen de vruchten van digitalisering.”

Toepassingen van de BrabantRing

Een belangrijk voorbeeld waar de BrabantRing uitkomst voor biedt is zorg op afstand. Ziekenhuizen willen graag ook op afstand in verbinding staan met hun patiënten. Dat is makkelijker en goedkoper dan voor iedere controle langskomen in het ziekenhuis. Maar momenteel kan het voor ziekenhuizen lastig zijn om een veilige en betrouwbare verbinding te garanderen. Dat mag bij belangrijke zorg zoals hartbewaking of inzet van insulinepompen niet gebeuren. Daar kan het netwerk van de BrabantRing bij helpen. Zo kan er betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit geleverd worden. Daarnaast zorgt de beschikbaarheid van de BrabantRing er ook voor dat dit soort digitale innovaties in de zorg eerder ontwikkeld en opgeschaald worden.

De BrabantRing biedt ook oplossingen voor andere sectoren. Zo kunnen innovatieve bedrijven laagdrempeliger nieuwe toepassingen ontwikkelen. Onderwijsinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties kunnen ook intensiever samenwerken als bedrijfs- of privacygevoelige informatie gegarandeerd veilig en betrouwbaar verstuurd kan worden. Daarnaast moet het gebruik van de BrabantRing voor maatschappelijke organisaties laagdrempelig zijn waardoor ze hun diensten voor een veel bredere doelgroep beschikbaar kunnen stellen.

Oprichting BrabantRing

De BrabantRing bouwt verder op de reeds bestaande Eindhoven Fiber Exchange, waarin een aantal maatschappelijke organisaties in de regio Eindhoven al samenwerken. De Provincie en de Brabantse steden hebben samen een meerderheidsbelang in de nieuw op te richten BV waar een deel van Eindhoven Fiber Exchange wordt ingebracht. De vijf colleges van de Brabantse steden en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben inmiddels het besluit genomen om de BrabantRing op te richten, de gemeenteraden en Provinciale Staten kijken hier later nog naar. Naar verwachting wordt de organisatie aan het einde van het jaar officieel opgericht. In de toekomst kan de BrabantRing ook verder opgeschaald worden naar alle Brabantse gemeenten.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten